ESCo-Seminar 30 januari: - Energiebeleid in het Regeerakkoord en nieuwe Europese regelgeving: wat houdt dit voor u in?

Waar liggen kansen voor u als gebruiker en/of eigenaar van gebouwen

Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Datum: 30 januari 2013

Tijd: 13.30-17.00

Sprekers: Michel Chatelin (Partner bij Eversheds Faasen), Francesco Franchimon (Managing Director BAM Techniek Energy Systems, Lucas Klooster en Eric Zwaart (sector bankiers ABN-AMRO)

 

De energiehuishouding in gebouwen slim gaan regelen ligt voor de hand. Energie wordt steeds duurder en emissies zijn in toenemende mate een issue, dus de noodzaak e.e.a. goed te organiseren wordt met de dag groter. Ofschoon iedereen het hiermee eens is, de eigenaar/belegger maar ook de gebruiker van gebouwen, wil dit nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk op grote schaal gebeurt. In de praktijk blijkt er erg veel potentieel voor meer kwaliteit tegen dezelfde of zelfs lagere kosten - zowel financieel als milieutechnisch gezien - onbenut gelaten te worden.

Daar waar vroeger energiemanagement en de kosten daarvan een redelijk exclusief domein waren van huurders/gebruikers en de eigenaren van vastgoed, mengt tegenwoordig ook ‘Europa’ zich middels regelgeving steeds en nadrukkelijker in deze materie. Van vrijblijvendheid is dan ook ondertussen geen sprake meer. Zo is onlangs de Energy Efficiency Directive gepubliceerd. Ook in ‘ons eigen Nederlandse’ Regeerakkoord is veel meer sprake van dwingende sturing door de overheid op de energiehuishouding in gebouwen. Het niet voldoen aan deze eisen kost u geld en levert risico’s op.

ESCoNetwerk.nl organiseert een praktijkseminar dat o.a. ingaat op de volgende vragen: Wat houden deze maatregelen en richtlijnen voor u in? Via een ESCo (Energy Service Company) wordt de energiehuishouding door gebruikers/eigenaren langjarig integraal uitbesteed aan marktpartijen op basis van een prestatiecontract. In hoeverre passen deze innovatieve manieren van energieoplossingen binnen de nieuwe en te verwachten wet- en regelgeving? Wat voor vormen bestaan er? Waar liggen nieuwe kansen qua bezuinigings -en kwaliteitsverbeteringen en wat zijn mogelijkheden om hiervoor externe financiering aan te trekken?

Programma 30 januari 2 0 1 3

13.30 Inloop

14. 00 Welkom/inleiding
Harry Sterk, Directeur ESCoNetwerk.nl

14.15 Wat brengt de Energy Efficiency Directive (EED) u als gebouw eigenaar / gebruiker? Welke maat regelen uit het Regeer akkoord komen even eens op u af?
Mi chel Chatelin (Partner bij Eversheds Faasen)

14 . 45 Hoe kunnen gebouweigenaren/gebruikers inspelen op de nieuwe wet –en regelgeving rondom energie-efficiëntiemaatregelen? Waar liggen kansen voor Energy Srevice Companies (ESCo’s) en waar juist niet (meer)
Francesco Franchimon (Managing Director BAM Techniek Energy Systems)

15.15 Pauze

15.30 Hoe kunnen ‘Smart Parnerships’bijdragen aan energie –en geldbesparing en tegelijk de kwaliteit van uw gebouwen waarborgen?

Welke enrgieoplossingen –en modellen (o.a. Energiebesparingskrediet) zijn financierbaar?
Lucas Klooster en Eric Zwaart (sector bankies ABN AMRO)

16.00 Workshop: bepaal in 30 minuten waar u laaghangend fruit heeft (en waar u zich wellicht nog onterecht rijk rekent)?

16.30 Paneldiscussie: Hoe van ambities en regelgeving naar realisatie gaan?

17.00 Aflsuiting en borrel?

Publieke en private gebruikers/ eigenaren van gebouwen en producenten van duurzame energie kunnen zich gratis* aanmelden door een email te sturen naar: secretariaat@esconetwerk.nl

 

Reacties