Waarom mensen toch willen wonen op een bedrijventerrein

Ruim één op de twintig woonconsumenten staat zeker open voor het huren of kopen van een woning op een bedrijventerrein. Nog eens 13% zou dit misschien doen. De meest genoemde voordelen onder deze groepen zijn de lagere huur- of woningprijs en het ruimtevoordeel. Dit blijkt uit onderzoek van WoonKennis.

Veel bedrijventerreinen bieden nog voldoende mogelijkheden om te wonen. Deze liggen echter vaak aan de rand van de stad en hebben minder uitstraling dan het centrum. Veel van dit soort terreinen zijn gebaat bij functiemenging. Als er buiten kantooruren ook 'leven' is op bedrijventerreinen, heeft dat gunstige invloed op de sociale veiligheid en kan criminaliteit teruggedrongen worden, zo meldt WoonKennis.

Ruim één op de twintig woonconsumenten (6%) beantwoordt de vraag of ze openstaan voor het huren of kopen van een woning op een bedrijventerrein met een volmondig 'ja'. Nog eens 13% zegt misschien. Ruim driekwart van de woonconsumenten (79%) ziet wonen in op een bedrijventerrein niet zitten. Bijna één op de vijf mensen staat hier zeker of misschien voor open. Maar welke voordelen van het wonen op een bedrijventerrein geven voor deze mensen de doorslag? Om dit te achterhalen is woonconsumenten gevraagd naar drie voor hun doorslaggevende voordelen van het wonen op een bedrijventerrein. De top vijf meest genoemde redenen komen hier aan bod.

Het vaakst genoemde voordeel van wonen op een bedrijventerrein is de verwachte lagere huur- of koopprijs ten opzichte van een reguliere woning. Van de mensen die zeker openstaan voor wonen op een bedrijventerrein noemt 64% dit als doorslaggevende reden. Van de mensen die misschien op een bedrijventerrein willen wonen, noemt maar liefst 80% deze reden.

Ook redenen die te maken hebben met de extra ruimte die wonen op een bedrijventerrein met zich meebrengt worden vaak genoemd. Zes op de tien mensen die zeker of misschien openstaan voor wonen op een bedrijventerrein noemt een ruimere woning als doorslaggevende reden. Bijna vier op de tien mensen die zeker openstaan voor wonen op een bedrijventerrein noemt meer buitenruimte, terwijl 35% als reden geeft dat er meer ruimte is voor hobby's of een eigen bedrijf.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special