Brussel keurt staatssteun corporaties goed

Nederland mag staatssteun blijven geven aan woningcorporaties. De belangrijke rol van woningcorporaties in het zorgen van woonruimte voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, hun bijdrage aan de leefbaarheid en het bouwen van maatschappelijk vastgoed in dorpen en wijken zoals wijkcentra, jeugdcentra of brede scholen kunnen doorgaan. Ook de bijdrage aan de financiering van de wijkenaanpak via de bijzondere projectsteun is zeker gesteld.

Daarover heeft minister Van der Laan voor WWI onlangs een akkoord gesloten met Eurocommissaris Kroes van Mededinging. De Europese Commissie heeft daar vandaag mee ingestemd. Van der Laan toont zich tevreden over het resultaat. "Het resultaat stemt mij inhoudelijk tevreden en maakt een einde aan een jarenlang slepende discussie. Ik zal de uitkomsten zo snel mogelijk in regelgeving vastleggen."

Het belangrijkste vraagstuk was de zogeheten bestaande staatssteun. Steun die bestaat uit de overheidsachtervang (rijk, gemeenten) bij de borging van leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, en de reguliere project- en saneringssteun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Corporaties kunnen daardoor tegen gunstiger rentepercentages geld lenen. Deze instrumenten vormen de kern van de ondersteuning door de overheid van de woningcorporaties.

De staatssteunregels aan de corporaties waarover Van der Laan het eens is geworden met de Europese commissie zijn de volgende. Tenminste 90% van de huurwoningen met een huur beneden de maximale huurtoeslaggrens (circa € 648) moet bij vrijkomen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000. Dat is circa 43% van de Nederlandse huishoudens. Beginnende politiemensen, onderwijzers en verpleegkundigen vallen binnen die inkomensgrenzen. De andere 10% van de vrijgekomen woningen mag van Brussel worden toegewezen aan mensen met een hoger inkomen, die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld grote families of gehandicapten.

 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special