Nieuwe marktplaats voor Energieneutrale Kantoorrenovatie zoekt deelnemers

Energiesprong, het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw en een initiatief van Platform31, lanceert eind 2012 de Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie. Voor onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling en procesondersteuning wordt voor dit programma in totaal €500.000 beschikbaar gesteld.

Circa 15% van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Energieneutrale kantoren zijn kantoren die beter en vaker verhuurd worden omdat ze beter aan de wensen van de gebruiker tegemoet komen. Om meer duurzame kantoorrenovaties te stimuleren, is de Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie © ontwikkeld. Eigenaren en gebruikers met de wens voor een mooi, comfortabel en energieneutraal kantoor kunnen samenwerken aan het formuleren van een betaalbare, functionele vraag. Makers verenigd in coalities doen samen het aanbod. Vraag en aanbod komen bij elkaar op de Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie ©.

Aanmelden tot 15 februari 2013

Energiesprong vraagt deelnemers om zich aan te melden voor de Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie ©. Zowel combinaties van eigenaar en gebruiker van een kantoorpand als ook  makers en bedenkers van kantoorrenovatie worden gevraagd zich voor 15 februari 2013 aan te melden op www.kantoorvolenergie.nl. 

Samenwerken, in themawerkgroepen, delen van kennis, leren van experts en het samenbrengen van vraag en aanbod zijn de ingrediënten die van de Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie © een levendige en effectieve markt zullen maken. Met deze Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie © zet Energiesprong nog een stap in het ondersteunen van de markt om de juiste keuzes te maken naar de energieneutrale renovatie van vastgoed.

Kantoren vernieuwen naar energieneutraal

Energiesprong is tevens verantwoordelijk voor het innovatieprogramma ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Hier gaan zes coalities aan de slag om hun kantoren te renoveren naar energieneutraal; een minimale besparing van 60% energiereductie is de inzet. Energiesprong stelt tot €250.000,- ondersteuning beschikbaar per coalitie. Voor meer informatie en alle details leest u op www.kantoorvolenergie.nl. 

Energiesprong

Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Het wordt door Platform31 uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Energiesprong maakt de markt rijp voor het betaalbaar en op grote schaal realiseren van gebouwen die energie besparen en leveren.

 

Reacties