Praktijkseminar 28 januari: Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)+ 2013 geeft een boost €3 miljard aan energiebesparende maatregelen

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)+ 2013 geeft  een boost van €3 miljard aan energiebesparende maatregelen

Wat houdt het in, wie komt er voor in aanmerking en hoe doet u een succesvolle aanvraag voordat het fonds op is

Locatie: Ministerie van EZ (Economische Zaken) of BZK - Den Haag
Datum:   28 januari 2013
Tijd:    13.30-17.00

Sprekers: o.a. Erik van der Steen (Boot Advocaten), Albert Hulshoff (ESCoNetwerk), Gerjan Emsbroek (CertiQ)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie+, kortweg 'de SDE+', is de belangrijkste exploitatiesubsidie voor duurzame energie in Nederland. De SDE+ is voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties bedoeld die met nieuwe installaties duurzame energie gaan opwekken. Hierbij kunt u denken aan opwekking via wind, zonPV, Geothermie, WKK's, etc.. Het Kabinet Rutte II trekt voor 2013 een bedrag van € 3 miljard voor de SDE+ uit; maar liefst € 1,3 miljard meer dan vorig jaar. In een brief aan de Tweede Kamer van 10 december jl. schrijft Minister Kamp dat hij de ruimere regeling voor 2013 als een belangrijke stap ziet om met meer ambitie een stabiel en duurzaam energiebeleid te stimuleren. De stimulans past in de doelstelling van het Kabinet om in 2020 het aandeel van duurzame energie tot 16% van het totaal te laten groeien.

De ervaring van vorig jaar wijst uit dat de subsidie binnen enkele dagen vergeven is. Het is met andere woorden enorm belangrijk snel te bepalen of uw duurzaamheidsinitiatief wellicht in aanmerking komt voor de subsidie. Graag leggen wij uit hoe de subsidie werkt en welke partijen met welke plannen waarschijnlijk met name een verzoek kunnen. In geval dat uw project in aanmerking komt, is het uiteraard van groot belang dat u meteen een goede aanvraag doet om er zeker van te zijn dat u straks niet te laat bent. Het SDE+ loket opent op 4 april a.s. en het is wat dat betreft zaak meteen een goed plan aldaar in te dienen omdat er anders simpelweg een grote kans bestaat dat u te laat bent. Vorig jaar was het subsidiebedrag binnen 1 week ruimschoots geclaimd door een vloed aan subsidieaanvragen.

Naast dat dit praktijkseminar u inzicht geeft in de mogelijkheden (en onmogelijkheden) om in aanmerking voor de SDE+ subsidie te komen, gaat het dus ook vooral in op de manier waarop u een succesvolle aanvraag kunt doen. Hiertoe worden cases besproken waarin de do's en don'ts worden aangegeven en bovendien bieden wij u op uw eigen project een gratis quick scan aan. Deze scans kunnen plenair worden gedaan maar er bestaat ook de mogelijkheid om na afloop van het seminar uw kansen voor u inzichtelijk te maken. Doel is om geen goede SDE+ kansen te verliezen en er zeker van te zijn dat als uw plan in aanmerking komt voor de subsidie u ook daadwerkelijk op 4 april klaar bent om een aanvraag te doen die de meeste kans op succes heeft.

Met alleen een SDE-toekenning bent u er echter nog niet: SDE-subsidie wordt verstrekt per hoeveelheid  duurzaam geproduceerde  elektriciteit, gas of warmte die u levert. Om aan te tonen dat u ook echt die hoeveelheid duurzame energie geleverd hebt moet u certificaten (Garanties van oorsprong) overleggen aan Agentschap NL. Als u geen Garanties van oorsprong hebt, krijgt u, ondanks een SDE-toekenning, geen subsidie bijgeschreven. Ook het aanvragen van die Garanties van oorsprong en het openen van een rekening waarop die Garanties van oorsprong worden geboekt, is aan strakke regels gebonden. Dat moet al voor dat u echt gaat produceren goed geregeld zijn. Daarom krijgt u in dit praktijkseminar ook uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat en wat u moet doen om Garanties van oorsprong te krijgen. 

 

Programma 28 januari 2013

13.30 Inloop

14.00 Welkom/ Inleiding                        

        Harry Sterk, Directeur ESCoNetwerk.nl

14.15 Wat houdt de SDE+ 2013 in wat zijn de belangrijkste aspecten van de  

        aanvraag?

        Erik van der Steen (Boot Advocaten)


14.45 Hoe krijgt u Garanties van oorsprong om subsidie te ontvangen?  

        Gerjan Emsbroek CertiQ (TenneT)


15:15 Pauze

15:30 Welke duurzame investeringsinitiatieven komen in aanmerking voor SDE+ 2013

         Agentschap NL (o.v.b.)

16.00 Quick Scan: Komt mijn project in aanmerking voor SDE+ 2013?

16:45 Vraag en Antwoord

17.00 Afsluiting en borrel

U kunt zich alvast (voor)aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@esconetwerk.nl Vervolgens ontvangt u het definitieve programma. Lokatie DEN HAAG op de 28ste janauri. Na aanmelding volgt meer informatie. 

Reacties