Ziet u door het 'BIMMEN' het bos nog?

Als u in de bouw werkzaam bent, kan het u niet zijn ontgaan: samenwerken met behulp van BIM wint terrein. Steeds vaker krijgen wij (juridische) vragen voorgelegd over bouwprojecten waarbij BIM een belangrijke rol speelt. Tijd om eens bij dit onderwerp stil te staan. 

Voor degene die bij de afkorting BIM de wenkbrauwen nog fronst: met BIM wordt bedoeld Building Information Modeling, oftewel Bouw Informatie Modellering/Model. Het betreft een database die het deelnemers aan een bouwproject gemakkelijker maakt om met elkaar samen te werken. Deelnemers kunnen, op relatief eenvoudige wijze, informatie met betrekking tot bijvoorbeeld tekeningen, hoeveelheden, kosten, planningen etc. aan de database ontlenen of toevoegen. De uitwisseling van informatie wordt mogelijk gemaakt door gebruik van een software-onafhankelijk bestandsformaat. Conflicten tussen de verschillende softwareprogramma’s van de deelnemers worden daardoor voorkomen. 

Wat heeft BIM te bieden?

Wat heeft BIM te bieden? Het voordeel van BIM is dat alle gegevens met betrekking tot een bouwproject centraal worden opgeslagen, gebruikt en beheerd, zodat de deelnemers altijd over de meest actuele informatie beschikken. Wijzigt de dakbedekking of de maat van de kozijnen? Dan zijn de consequenties daarvan onmiddellijk zichtbaar in BIM en kunnen anderen hun werk daarop afstemmen. Op die manier kunnen faalkosten tot een minimum worden beperkt. Bijkomend voordeel is dat BIM het mogelijk maakt om fouten vroegtijdig te ontdekken. Dat zal vooral aannemers aanspreken, aangezien zij op grond van de wet of onderliggende overeenkomst vaak verplicht zijn om hun opdrachtgevers voor bepaalde fouten te waarschuwen. Door melding van  ontdekte fouten kunnen aannemers aan aansprakelijkheid wegens niet of te laat waarschuwen ontkomen. 

Waar op te letten?

Waar moet u zoal op letten als u gaat “bimmen”? In de eerste plaats dient u zich ervan bewust te zijn dat BIM om een andere manier van samenwerken vraagt. Daar waar normaal gesproken eerst de architect aan de slag gaat en daarna de aannemer, dienen bij gebruikmaking van BIM architect en aannemer van meet af aan samen te werken aan een (virtueel) bouwbaar ontwerp. Het ligt daarom voor de hand te kiezen voor samenwerking op basis van een geïntegreerde contractvorm (ontwerp en uitvoering in één hand). Daarnaast is essentieel dat deelnemers goede afspraken maken over het werken met BIM. Niet alleen over het beheer, de uitwisseling en het gebruik van bouwinformatie, maar ook over bijvoorbeeld onderlinge communicatie, coördinatie en de omgang met data. 

Het mag duidelijk zijn: succesvol samenwerken met behulp van BIM staat of valt met het maken van goede afspraken. Die afspraken moeten worden vormgegeven en vastgelegd. Het (tijdig) inwinnen van juridisch advies is daarbij beslist geen overbodige luxe. U wilt de voordelen die BIM  u kan bieden toch ook optimaal benutten?

Judith van Goch is advocaat bouwrecht bij Poelmann van den Broek Advocaten N.V., een gerenommeerd advocatenkantoor in Nijmegen. Evenals haar collega’s van de secties bouwrecht, aanbesteding- en mededingingsrecht, huur- en onroerend goedrecht en overheid en ruimtelijke ontwikkeling houdt zij zich dagelijks bezig met beantwoording van de meest uiteenlopende juridische vragen op het gebied van bouw en vastgoed. Nieuwsgierig naar wat Poelmann van den Broek Advocaten N.V. voor u kan betekenen? Neem contact op via telefoonnummer 024 381 14 64, via e-mail j.vangoch@poelmannvandenbroek.nl of bezoek de website www.poelmannvandenbroek.nl

Reacties