H-Team en Rijksgebouwendienst lobbyen volop bij formateurs

De vastgoedwereld is druk met de lobby richting formateurs. Het H-team en de Rijksbouwmeester adviseren een toekomstig  kabinet een offensief beleid te voeren op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Nederland staat volgens de organisaties op een historisch keerpunt waar het denken in groei en het werken aan een immense verandering abrupt tot een einde is gekomen.

Dit keerpunt vraagt om een geheel nieuwe denk- en werkwijze, een systeemverandering met bijbehorend instrumentarium. Het H-team en de Rijksbouwmeester adviseren dan ook dat in het regeerakkoord de volgende passage wordt opgenomen:

'Er is sprake van een trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Van nieuwbouw en uitbreiding verschuift de aandacht naar renovatie, hergebruik en herbestemming. Het kabinet zal systematisch nagaan welke ruimtelijke, fiscale en privaatrechtelijke aanpassingen nodig zijn en deze voortvarend en projectmatig aanpakken om het aanzien, de welvaart en de werkgelegenheid van Nederland een belangrijke stimulans te geven.'

Het H-team en de Rijksgebouwendienst vindt dat herontwikkeling opdezelfde manier moet worden gefeaciliteert als nieuwbouw en dat de regels moeten worden versoepeld. Daarnaast vinden de organisaties dat gebouwen bestemmingsvrij gemaakt moeten worden en sloop en hergebruik fiscaal aangemoedigd. Tevens pleiten zij voor de invoer van ruilverkavelingsinstrumenten en nieuwe bouwvoorschriften waardoor herstructurering en transformatie mogelijk worden gemaakt.

Het welzijn en de welvaart van ons land hangen af van de vitaliteit van het stedelijk gebied, zo redenen de instellingen. "Steden die nauw aansluiten op de behoefte van de tijd floreren, steden die disfunctioneel zijn raken in verval. "Er treedt op dit moment al verwaarlozing van het stedelijk gebied op. Bezoek een bedrijventerrein, of een jaren zestig buurt, of een willekeurig buurtwinkelcentrum in een buitenwijk en ervaar het verlies aan kwaliteit. Sloop zal een onlosmakelijk onderdeel van de herstructureringsoperatie worden, evenals een grotere aandacht voor de karakteristieke gebouwen en buurten die de moeite waard zijn om in stand te houden. Immers, het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland is ook een economisch belang", aldus het advies.

De organisaties stellen dat de maatregelen bijdragen aan een verbetering van de werkgelegenheid in de bouwsector.

 

Reacties