Komst duurzaam sloopcertificaat dichtbij door brede steun in vastgoedmarkt

Het initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) voor het ontwikkelen van BREEAM-NL Sloop, een duurzaam sloopcertificaat, wordt breed gedragen door de markt: naast branchevereniging VERAS is een groot aantal partijen inmiddels aangehaakt om de inhoud van dit eerste certificeringstraject van sloopwerkzaamheden nader in te vullen. Vandaag is de betaversie van BREEAM-NL Sloop gelanceerd op de vastgoedbeurs PROVADA. De betaversie is te vinden via www.wiki.dgbc.nl.

Met BREEAM-NL Sloop heeft Nederland een primeur, want we zijn het eerste land dat werkt aan een certificeringstraject van sloopwerk. “En dit is tevens een internationale ontwikkeling, want er is afgesproken dat BREEAM-NL Sloop de basis gaat vormen voor een internationale, wereldwijd geldende BREEAM-versie”, legt DGBC-bestuursvoorzitter Jaap Gillis uit.

Gat dichten tussen bestaande bouw en nieuwbouw
De ambitie van de stuurgroep die richting geeft aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk is groot. DGBC-directeur Stefan van Uffelen: “BREEAM-NL Sloop moet het gat tussen de certificeringstrajecten voor bestaande gebouwen en nieuwbouw gaan dichten. Uitgangspunt is dat de gehele materiaalketen goed op elkaar moet aansluiten.”
 
Feitelijk begint een sloopproject op het moment dat de (laatste) bestaande gebruiker besluit te gaan verhuizen. Dit is de overlap met het bestaande bouw label (BREEAM-NL In-Use). De eigenaar en eindgebruiker moeten het pand zo achterlaten dat het duurzaam te slopen is. De sloopfase eindigt als de locatie bouwrijp is en de eerste paal de grond in gaat. De overlap met het sloopproces en de nieuwbouw (certificering via BREEAM-NL Nieuwbouw) zit in het ontwerpproces.

Na de zomer certificeren
De basis van het sloopcertificaat is ontwikkeld door verschillende sloop- en grondstoffenbedrijven. Bij de inhoud van het nieuwe certificeringsschema wordt gekeken naar onderwerpen als de onderbouwde herkomst van materialen, adaptief bouwen, hergebruik van materialen en een duurzame bouwplaats. Daarbij worden bestaande slooptools zoals Slimslopen (gemeente Rotterdam), de tool van Oranje en Duurzaamgesloopt.nl geïntegreerd.

Participerende partijen
Advin
Beelen
BFBN
Bouwenmetstaal
BV Aanbouw
Dura Vermeer
FMN
Gemeente Rotterdam
Lekkerkerker Rotterdam
Oranje
Search
Struijk
Tauw
Van Gansewinkel
Van Leeuwen Katwijk BV
Van Liempd
VDTA
VERAS

Stuur- en werkgroep
Er zijn een stuurgroep en een werkgroep samengesteld, die richting geven aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk. De stuurgroep wordt voorgezeten door Hans Gortworst, voormalig directeur van de trainingsorganisaties Geoplan BV en Arboplan BV. De werkgroep wordt geleid door Frans van Doorn, directeur van Training- en Adviesburo van Doorn.Reacties


Laatste nieuws