90% van de tijd zitten we binnen: zullen we dat in schonere lucht doen?

Op 1 mei is het Wereld Astma Dag. Als je bedenkt dat er wereldwijd zo’n 300 miljoen astmapatiënten zijn, dan is dit een dag waarop we stilstaan bij een aandoening die het leven van een significant deel van de wereldbevolking beïnvloedt. Ook de World Health Organization (WHO) is zeer bezorgd over de luchtkwaliteit. In een rapport uit september 2011 schat de organisatie dat meer dan twee miljoen mensen ieder jaar sterven als gevolg van het inademen van fijnstof. Misschien is stilstaan dan ook niet wat we moeten doen. 

De kwaliteit van de binnenlucht in veel woningen, openbare gebouwen en kantoren, laat vaak zeer te wensen over. Een overmatige hoeveelheid fijnstof in de binnenlucht brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, met name voor astmapatiënten. In Nederland brengen we zo’n 90% van onze tijd binnen door. Mensen met een fulltime kantoorbaan zitten gemiddeld zo’n 1880 uur per jaar op kantoor. Het is dan ook een uiterst verontrustende gedachte dat dit gebeurt in een binnenklimaat dat onnodig ongezond is. Toch is dit voor de meeste mensen geen keuze, maar een gegeven. Overigens brengt Desso het gevaar van een slechte binnenluchtkwaliteit de laatste jaren ook onder de aandacht op scholen. Kinderen brengen immers ook een groot deel van de tijd in klaslokalen door, waar de binnenluchtkwaliteit in een te groot aantal gevallen eveneens veel te wensen overlaat. 

Toch vraag ik mij af of de ernst van de situatie, zoals ik die hier schets, bij mensen bekend is. Wij hebben er in ieder geval voor gekozen om Wereld Astma Dag aan te grijpen om de problematiek rond een slechte binnenluchtkwaliteit bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Dat kan in mijn optiek alleen als je ook met een oplossing komt.  

Het zorgelijke niveau van de binnenluchtkwaliteit was voor ons aanleiding om AirMaster® te ontwikkelen. Dit innovatieve en gepatenteerde tapijt is acht keer effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en vier keer effectiever dan een standaard tapijt1). Dit blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI. Daarmee zorgt het voor een aanzienlijke verbetering van de binnenlucht en vermindert het risico op gezondheidsproblemen.

Wereld Astma Dag is inderdaad een dag om even stil te staan bij het enorme aantal mensen dat last heeft van astma  of andere luchtwegaandoeningen, of daar zelfs aan overlijdt. Dat stilstaan is echter voor een belangrijk deel goed om de noodzaak van snelle actie tot ons door te laten dringen. Wat ons betreft is dit een gezamenlijke inspanning, waaraan wij graag een bijdrage leveren.

1) Bron: Testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer en met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.

 

Alexander Collot d’Escury is CCO van Desso

www.desso.com

www.desso-airmaster.com

Reacties