Nieuw VJ-initiatief: grote transactiedatabase voor iedereen doorzoekbaar

Vastgoedjournaal.nl start binnenkort met een nieuwe dienst waarbij alle abonnees volledig en onbeperkt inzage krijgen in een zeer grote database met gedetailleerde gebruikerstransacties. De data zijn geheel doorzoekbaar via de website en in Excel te downloaden. Het is uniek te noemen dat Vastgoedjournaal alle data gratis zal delen met haar leden en geen extra kosten rekent voor Excel-uitdraaien of informatieverzoeken op maat.Tevens is er google-streetview toegepast om de panden en locatie zichtbaar te maken. Diverse grote vastgoedadviseurs zullen dit initiatief ondersteunen.

Daarmee zet Vastgoedjournaal een grote stap in het vergroten van de transparantie in de vastgoedsector. Het is tevens voor het eerst dat een vakmedium komt met een transactiedatabase waarbij iedereen dezelfde rechten heeft als de uitgever zelf.

Om de betrouwbaarheid en volledigheid te waarborgen zullen alle transacties van de aanleverende partijen zoals van vastgoedadviseurs, beleggers, assetmanagers, corporaties en ontwikkelaars worden voorzien van een commentaarveld waar andere partijen opmerkingen over de desbetreffende deal in kwijt kunnen. Ook Wikipedia werkt op deze manier en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste encyclopedie op internet. Uiteraard zal het researchteam van Vastgoedjournaal ook zeer nauwkeurig de data controleren. Er zullen geen off the record deals meegenomen worden in de ranking van vastgoedadviseurs.

De eerste stap voor de opbouw van deze database van gebruikerstransacties – huur als in eigen gebruik – van alle majeure commerciële vastgoedtransacties in Nederland wordt gezet door de onafhankelijke vastgoedadviseur Troostwijk Real Estate. Veel transacties – met informatie over soort vastgoed, plaats, oppervlak, prijs, optredende vastgoedadviseurs, huurder, belegger etc - zijn al uitvoerig door gekwalificeerde researchers van Troostwijk gecontroleerd en daar waar mogelijk verrijkt.

Sybe Nijboer, senior Researcher bij Troostwijk Taxaties: ”Transparantie wordt door vele partijen in de vastgoedmarkt in woord beleden, maar slechts door weinigen in daden omgezet. Wij willen wel graag de daad bij het woord voegen en die data die we uit eigen onderzoek hebben verkregen delen met de markt. Wij hopen dat op den duur dat alle marktpartijen over dezelfde data kunnen beschikken. Dit zal ons inziens leiden tot een enorme kwalitatieve verbeterslag in het onderzoek naar de transacties in de vastgoedmarkt.”

Marcel de Boer, directeur Troostwijk Real Estate: ”Veel marktpartijen denken nog steeds dat informatie macht is, maar geen enkele partij heeft alle informatie compleet. Wanneer alle partijen aansluiten bij dit initiatief en hun data gaan delen komt er veel meer marktinformatie beschikbaar. Hierdoor kan men veel betere uitspraken doen over waarderingen en huurprijsniveaus. Hiermee is de gehele sector gebaat en kunnen we ons richten op meer toegevoegde waarde. Openheid en daardoor meer transparantie van informatie geeft researchers meer tijd om zich te richten om de data te verrijken met hun aanwezige kennis. Ook verwachten wij dat meer transparantie de interesse voor Nederlands vastgoed bij (buitenlandse) investeerders zal vergroten. Troostwijk stelt zich kwetsbaar op door haar informatie te delen en we zijn benieuwd hoe de markt hierop gaat reageren. Daarom hebben wij besloten om maar van start te gaan. Het verzamelen en valideren van informatie om te komen tot transparante en betrouwbare data kost iedereen nu teveel tijd en geld.”

ROGIER HENTENAAR, HOOFDREDACTEUR: “ALLE TRANSACTIES WORDEN MEEGENOMEN IN DE RANKING VAN MAKELAARS OOK DE HELE KLEINE TRANSACTIES, WE MOETEN STREVEN NAAR EEN 100% DEKKENDE DATABASE EN NIET ALLEEN NAAR DE GROTE TRANSACTIES KIJKEN”

John Kerkhoven, directeur van Vastgoedjournaal: “We stellen de transactiedatabase voor alle abonnees open omdat dit de enige manier is om de vastgoedsector te stimuleren hun data met andere partijen te delen. Iedereen krijgt gelijke rechten en niet zoals bij andere initiatieven dat de founders meer inzicht krijgen dan de overige leden. Partijen die nog steeds denken dat ze door informatie achter te houden een concurrentievoorsprong hebben, zijn in mijn ogen niet bezig met vooruitgang maar zijn juist de door hen vaak uitgesproken transparantie bewust aan het blokkeren.’’

Inmiddels hebben al diverse landelijke én lokale grote vastgoedadviseurs transactiedata aangeleverd ter aanvulling van de database, deze data zal straks ook gebruikt worden om regionaal de ranking van makelaarskantoren te kunnen bepalen. Het gaat om ondermeer Savills, Troostwijk, Statement Real Estate, Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting, Waltmann Bedrijfshuisvesting, Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting, MVGM Bedrijfshuisvesting, Beaufort Bogaard Vastgoed, DK Makelaars, RSP Makelaars, De Boorder bedrijfshuisvesting, Wagenhof Bedrijfsmakelaars, Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars, BRECHEISEN Bedrijfsmakelaars/IBG, Rob Swart Bedrijfshuisvesting en nog vele andere kantoren.

Een eerste conclusie van de aangeleverde data is dat er vooral veel transacties onder de 500 m2 en huurverlengingen niet bekend waren.

ROGIER HENTENAAR: “DE SECTOR MAG NAAST TRANSACTIES VAN ZICHZELF OOK TRANSACTIES VAN DERDEN AANMELDEN, ALEEN ZO KOMEN WE TOT MAXIMALE TRANSPARANTIE”.  

Vastgoedjournaal zal alle transactiedata aanbieden via gemakkelijk te downloaden Excellijsten zodat de leden van VJ Profs – de abonnees - deze data goed kunt matchen met hun eigen data. Desgewenst kunnen aparte selecties worden gemaakt van plaats, gemeente  of zelfs postcode maar ook per vastgoedadviseur. Ook zal er een invulscherm op de website komen waar alle partijen in het commercieel vastgoed hun gebruikerstransacties kunnen melden. Bijzonder is dat ook alle transacties onder de 500 m2 verwerkt zullen worden. Juist in deze markt zorgen de kleine transacties voor de dynamiek in de markt.

Vastgoedjournaal start met circa 13.000 transacties over 2010, 2011 en het nu lopende jaar. Er is bewust voor gekozen om niet meer jaren terug in de tijd te gaan omdat de vastgoedmarkt de laatste jaren dusdanig sterk is veranderd dat het minder zin heeft om ook de transacties uit het verre verleden te gaan delen met de leden van VJ Profs. Wel zal vanaf nu de data – ook via het nieuwe invulscherm - van de komende jaren worden verzameld en worden opgeslagen.

 

Lees ook:

'Researchafdelingen vastgoedbedrijven ingezet als marketingtool'

De wens van marktpartijen in de vastgoedmarkt om te komen tot één centrale database met (huur- en beleggings)transacties wordt breed gedeeld maar komt niet tot uitvoering omdat marktpartijen met grote vastgoedresearchcentra de vergaarde kennis exclusief voor de eigen bedrijfsvoering willen inzetten. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek uit 2011 van Paul van den Enden van de Hanzehogeschool Groningen. Vastgoedjournaal deelt de wens voor meer transparantie op dit terrein en komt binnenkort op eigen initiatief met een centrale database die voor iedereen toegankelijk wordt.

Reacties