Hoekstra wordt nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

De provincie Noord-Holland heeft met Jandirk Hoekstra een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) aangesteld. Hij zal het provinciaal bestuur de komende twee jaar adviseren over actuele regionale ruimtelijke opgaven, zoals veranderingen in het agrarisch landschap, de landschappen rond grote steden en ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland. Het gaat daarbij steeds om het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ handen en voeten te geven.                                                                      

Hoekstra is directeur van H+N+S Landschapsarchitecten en hij is momenteel leider van het Atelier Kustkwaliteit, waarin nieuwe ideeën voor veiligheid van de Nederlandse kust worden ontwikkeld. Eerder leidde hij ontwerp-ateliers rond ruimtelijke kwaliteit in de provincies Overijssel en Noord-Brabant. Daarnaast is hij gastdocent Landschapsarchitectuur aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland. Jandirk Hoekstra zal in gezamenlijke werksessies met betrokkenen partijen inspirerende plannen en projectvoorstellen ontwikkelen. Daarmee wil hij een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. De heer Hoekstra volgt mevrouw Miranda Reitsma op, die vorig jaar haar rol als PARK heeft beëindigd.

PARK en Adviescommissie Ruimtelijke Ordening

Naast de PARK wordt het provinciaal bestuur ook geadviseerd door de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). De PARK en de ARO overlappen elkaar echter niet in hun taken. De PARK adviseert de provincie over de kwaliteit in grote ruimtelijke vraagstukken in de regio. De ARO daarentegen heeft een andere, meer toetsende rol. Zij adviseert Gedeputeerde Staten over alle aanvragen van gemeenten voor ontheffing om te bouwen in het landelijk gebied. 

Reacties