Sandel versterkt duurzaamheidsoffensief Sylryk in vastgoedsector

Sylryk Projectmanagement en Sylryk Energie- en Bouwmanagement verstevigt  haar marktpositie door het aantrekken van Michael Sandel als commercieel directeur binnen haar organisatie. Sandel heeft zijn naam in het vastgoed reeds gevestigd in de rol van commercieel directeur bij ondermeer Kontek. Hier heeft hij zich bezig gehouden binnen de vastgoed- en  installatiebranche op het gebied van duurzaamheid met een focus op onderhoud en beheer binnen het bestaande vastgoed.

Michael Sandel geeft aan dat er binnen de huidige markt nog een slag te slaan is.  “Vele beleggers, gemeenten en woningbouworganisaties weten dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel winst te behalen valt. Doordat er de aankomende jaren hoofdzakelijk geïnvesteerd zal worden in het behouden en in stand houden van het vastgoed is het extra van belang om te weten welke voordelen er voor de eigenaren maar ook voor de huurders/gebruikers te behalen vallen. Het aller belangrijkste is waar zit de win- win. Sylryk B.V. combineert dit door duurzaamheidsaspecten te combineren met de MeerJarenOnderhoudsPlanning wat uiteraard een slimme manier is om zowel kosten in het onderhoud als ook in de energiehuishouding inzichtelijk te krijgen en daar waar mogelijk  te reduceren. Het blijft een budget kwestie. De investeringen en/of onderhoudskosten zijn nl. hoofdzakelijk voor de eigenaren terwijl de energielasten voor de huurders  zijn. Sylryk B.V.  heeft hier een tool voor ontwikkeld waarmee je in één oogopslag kunt zien, of men zou moeten investeren en waarin te investeren. Met welk product maakt men het meeste rendement en welk voordeel levert het voor de eigenaren maar ook voor de huurders/gebruikers op. Doordat de gewenste kennis op zowel bouwkundig vlak als op energiehuishouding intern aanwezig is, loop je als organisatie voor op organisaties die deze kennis moeten inhuren. Dat is de kracht van Sylryk B.V.  en dat trok mij erg aan”.

Reacties