Kogel door de kerk: Annexum voegt kantorenfondsen samen

Participatiefondsaanbieder Annexum gaat een zevental in het verleden uitgebrachte kantorenfondsen en het Vastgoed Fundament Fonds samenvoegen tot één fonds. Daarmee geeft Annexum gevolg aan de begin december geuite wens om de samenvoeging van deze fondsen te onderzoeken. 

Door deze fondsen samen te voegen verwacht Annexum sterker te kunnen staan om de toenemende malaise op de kantorenmarkt het hoofd te bieden. Het samengevoegde fonds zal bestaan uit 31 kantoren verspreid over heel Nederland met een belegd vermogen van ongeveer €279 miljoen per eind 2010. De leegstand in het nieuwe fonds bedraagt 12 tot 13 procent. 

In een interview in het Financiële Dagblad deze week voorziet Annexum-CEO Huib Boissevain teruglopende huuropbrengsten en aanhoudende druk op de waarde van het vastgoed. “Ik denk dat een fonds van €500 tot 700 miljoen nodig is om de uitdagingen die ons te wachten staan, het hoofd te bieden. Als we niets doen, gaan er fondsen verdampen.” Bij het Vastgoed Fundament Fonds verwacht Boissevain een afwaardering van 15% van het onderliggende vastgoed.

Ook kondigt Boissevain aan het roer bij de fondsen om te gooien: “Huurcontracten van vijf jaar afsluiten werkt volgens hem niet meer. Annexum gaat volledig ingerichte werkplekken verhuren.” Ook verlegt Annexum zijn focus. “Zo denken we aan infrastructuurfondsen en aan een fonds dat belegt in duurzame energie”, aldus Boissevain.

Lees ook:

Annexum onderzoekt samenvoeging kantorenfondsen

 

Homburg Capital brengt vastgoedfondsen onder bij Annexum

Reacties