Crisis- en herstelwet toch permanent ondanks juridische bezwaren

De Crisis- en herstelwet (Chw) wordt permanent. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In Vastgoedjournaal wierp advocate en partner Fleur Spijker van Boekel de Nerée recent nog enige juridische bezwaren op tegen het permanent maken van deze wet.

Het wetsvoorstel om de Chw permanent te maken wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer. De Chw, die een tijdelijk karakter had en oorspronkelijk tot 1 januari 2014 zou gelden, wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Voorts zijn in het wetsvoorstel enkele zogenoemde 'quick wins' opgenomen, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. Dat laatste kan bijvoorbeeld bijdragen aan het benutten van leegstaande kantoren voor andere functies. De Chw gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht. Het kabinet heeft gekozen voor het nu permanent maken van de Chw met het oog op de continuïteit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen.

De Chw dateert van maart 2010. De Chw biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Lees ook: 

Tijdelijke Crisis- en Herstelwet is niet al in 2012 permanent te maken

Reacties