Van der Els nieuwe bestuursvoorzitter van Heijmans, Hillen ook in RvB

Gerrit Witzel, voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V., is niet beschikbaar voor een nieuwe benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft besloten Bert van der Els, na afloop van de algemene aandeelhoudersvergadering op 18 april aanstaande, te benoemen als zijn opvolger. Van der Els is momenteel vicevoorzitter van de raad van bestuur.

Per 30 september zal Gerrit Witzel terugtreden uit de raad van bestuur. Hij blijft, op verzoek van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, als adviseur aan de onderneming verbonden.

De raad van commissarissen is voornemens Ton Hillen, momenteel concerndirecteur vastgoed en woningbouw, per 18 april 2012 te benoemen tot lid van de raad van bestuur. Ton Hillen blijft in deze rol vastgoed en woningbouw aansturen.

De raad van bestuur van Heijmans N.V. zal per 1 oktober 2012 bestaan uit Bert van der Els (voorzitter), Ton Hillen en Mark van den Biggelaar (CFO).

Tevens zijn Roland de Waal, directeur Heijmans Wegen, en Gert-Jan Vermeulen, directeur Heijmans Civiel, per 1 januari 2012 benoemd in de concerndirectie.

Reacties