ASRE trekt vier nieuwe onderzoekers aan voor Research Center

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) heeft vier Research Fellows benoemd. Deze benoemingen passen in de doelstelling om het Research Center van de ASRE in samenwerking met de UvA te laten uitgroeien tot de academische onderzoekspartner van branche- en beroepsorganisaties. Voor het onderzoeksprogramma investeringsstrategieën en gebiedsontwikkeling zijnPieter Tordoiren Edwin Buitelaar benoemd. Ronald Huisman en Fred Huibers zijn benoemd voor het onderzoeksprogramma beleggings- en waardeanalyse.

Voor onderzoeksprogramma investeringsstrategieën en gebiedsontwikkeling zijn aangesteld:

prof. dr. P.P. (Pieter) Tordoir

Pieter Tordoiris hoogleraar Economische Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij combineert deze functie met een eigen onderzoekspraktijk. Daarnaast doceert hij bij de ASRE en bekleedt hij verschillende bestuurlijke en adviserende functies op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Zijn wetenschappelijke expertise en praktijkervaring betreffen het brede veld van stedelijke en regionale economie, ruimtelijke ordening en infrastructuur.

dr. E. (Edwin) Buitelaar

Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daar houdt hij zich bezig met onderzoek naar het functioneren van de grondmarkt, het grondbeleid, gebiedsontwikkeling en het juridisch-planologisch instrumentarium. Momenteel is hij projectleider van de ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening (Wro) en een project omtrent juridische en financieel-economische belemmeringen bij gebiedsontwikkeling.

Voor onderzoeksprogramma beleggings- en waardeanalyse zijn aangesteld:

dr. R. (Ronald) Huisman

Ronald Huisman is associate professor Financial and Energy markets aan deErasmusUniversity,ErasmusSchoolof Economics. Daarnaast is hij partner en founder van FinEdge International Group, waar hij adviseert bij het hanteren van optieproducten bij complexe energievraagstukken. Ronald Huisman verzorgt colleges beleggingstheorie en optietheorie aan de ASRE. Eerder ontving Ronald Huisman prijzen voor beste docent van de Erasmus Universiteit en als docent van het jaar bij de ASRE. 

prof. dr. F. (Fred) Huibers

Fred Huibers doceert Economie aan Tilburg University, TiasNimbas. Hij is als Managing Partner van Het Haags Effektenkantoor in Den Haag verantwoordelijk voor business development en investment strategy. Daarnaast is hij als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). 

Reacties