Boskoop zet in op verduurzaming woningen en woningbouw

Gisteren zijn in het gemeentehuis van Boskoop de prestatieafspraken ondertekend door wethouder Dazler, de heer Van der Reijken (directeur-bestuurder Trifolium Woondiensten Boskoop) en de heer Mascini (directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland). Door de ondertekening hebben deze drie partijen afgesproken tot 2014 samen te blijven werken. De afspraken zijn enerzijds gericht op onderhoud en verduurzaming van de huidige woningen en anderzijds op investering in nieuwbouw.

In Boskoop blijven ongeveer 1.900 huurwoningen van Trifolium beschikbaar. Jaarlijks worden hiervan ongeveer 15 woningen verkocht, zoals laatst de woningen aan de Goudse Rijweg. Ook wordt fors ingezet op verbetering van de huidige woningen. Zo wordt de flat aan de Mendelweg geheel opgeknapt tot seniorenwoningen, volgens de laatste strenge energie-eisen. Verder pakken de gemeente en corporaties samen de leefbaarheid in wijken aan: het aantal woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat tot 2014 van 1.500 naar 1.700 woningen. De corporaties zullen op langere termijn gezamenlijk 200 woningen gaan bouwen. De eerste hiervan zijn 44 appartementen die volgend jaar aan de Parklaan worden gebouwd.

Wethouder Gert Dazler is tevreden over de prestatieafspraken: “De afspraken zorgen ervoor dat de voorraad sociale woningen op niveau blijft, de leefbaarheid in de wijken verder verbetert en het bouwprogramma in Boskoop door blijft gaan”. Aad van der Reijken: “Er liggen stevige afspraken voor de nabije toekomst. Trifolium blijft investeren in nieuwbouw, maar vergeet haar bestaande woningen en de leefbaarheid in de wijken niet.”

René Mascini: “De samenwerking die wij in Boskoop ervaren is perspectiefrijk. Als regionale woningcorporatie zetten wij dan ook graag onze investeringskracht in voor de bouw van huurwoningen.”

 

Reacties