Particuliere verhuurders willen tekort aan studentenkamers aanpakken door ombouw lege kantoren

Particuliere beleggers willen lege kantoren ombouwen tot studentenkamers om het tekort hierin weg te werken. De verlaagde minimale grootte van de kamers tot 18 vierkante meter schept betere voorwaarden voor een haalbare exploitatie van de kamers in een omgebouwd kantoor. Dat meldt Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers, die het actieplan hiervoor heeft ondertekend.

“Ook de nieuwe voorschriften voor de bestaande bouw in  het aangekondigde  nieuwe bouwbesluit dragen bij aan die haalbaarheid, want investeren moet renderen. Bij nieuwbouw gaan gemeenten een sociale grondprijs vragen. Dat is een goede zaak”, zegt Hein Bos, directeur van Vastgoed Belang.

Bos: “In de bestaande voorraad is er ruimte voor meer verhuur van onzelfstandige eenheden, zelfs indien rekening gehouden wordt met effecten op de leefbaarheid van buurten en straten. In het actieplan wordt gepleit voor  nauw overleg op gemeentelijk niveau van studentensteden om de kamernood aan te pakken. Wijziging van het omzettingsbeleid van gemeenten en meer ruimte voor groepswonen in zelfstandige woonruimte kan veel extra kamers opleveren. Een wens van Vastgoed Belang is, dat ook eens gekeken wordt naar het verouderde puntensysteem van de onzelfstandige woonruimte en wordt onderzocht of ook voor deze woonruimte schaarstepunten kunnen worden ingevoerd. Wij hopen, dat onze wens op dit punt nog eens wordt vervuld.”

Reacties