Nieuw congres: Samenwerking in Seniorenhuisvesting

Op 16 november staat Hotel Van der Valk Vianen in het teken van seniorenhuisvesting, Nederland vergrijst in rap tempo. Het aantal 80-plussers zal in 2040 verdubbelen tot 1.600.000 mensen. Van ouderen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en een stuk eigen regie oppakken. Tot en met 2030 moeten er 80.000 geclusterde woningen en 40.000 zorggeschikte woningen worden gebouwd.

Maar wat betekent dat, wat zijn dat voor woningen? Voor welzijn en zorg? Hoe financieren we die, welke partijen moeten daarbij samenwerken? En wat is er nodig voor meer zorgzame leefgemeenschappen met veel aandacht voor welzijn en zingeving. Want 'een onsje welzijn scheelt een kilo zorg.'

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens het congres Samenwerking in Seniorenhuisvesting (De mens centraal). Voor meer informatie over dit congres, klik op deze link.
 

Reacties