OMRT geeft snel duidelijkheid over haalbaarheid (woning)bouwprojecten

Er wordt alom geklaagd in de bouw. Het wordt steeds lastiger (grootschalige) woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Eén van de weinige partijen die zich aan de misère weet te onttrekken, is het Amsterdamse techbedrijf OMRT. Zij (b)lijkt zelfs profijt te hebben van alle uitdagingen, gezien de enorme groei die het bedrijf met name de afgelopen anderhalf jaar doormaakte. Oprichters Andreja Andrejevic en Jasper Spiegeler gaan in op de groei en vertellen waarom het OMRT juist zo goed gaat, terwijl het elders slechter gaat.

Andreja Andrejevic: 'Sinds begin vorige zomer is de markt enorm veranderd en daarmee ook onze positie en onze positionering in die markt. De manier waarop een gemiddelde ontwikkelaar naar een project kijkt is heel erg veranderd. Er zijn heel wat projecten ontworpen met een bepaald woonprogramma erin die nu door de marktomstandigheden niet meer haalbaar zijn. Als je op de traditionele wijze aanpassingen verzint om het wel haalbaar te maken, ben je vaak maanden verder. Ondertussen kan de situatie alweer veranderd zijn, waardoor de aanpassingen achterhaald zijn op het moment dat ze op tafel liggen. Dat schiet dus niet op.'   

Wij kunnen met onze oplossing heel snel duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn wat de risico’s zijn

De OMRT aanpak: van maanden naar weken
Jasper Spiegeler: ‘Met onze technologie kun je de puzzel waarvoor een regulier ontwerpteam maanden tijd nodig heeft, in korte tijd leggen. Wij kunnen met onze oplossing heel snel duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn wat de risico’s zijn. En wat je aan kunt/moet passen om een project alsnog vlot te trekken en haalbaar te maken. Wij stoppen alle randvoorwaarden van het plan in ons systeem dat vervolgens alle mogelijke oplossingen genereert, die nu haalbaar zijn of onder andere omstandigheden haalbaar kunnen worden. Je hebt alle mogelijke scenario’s in handen en dan kun je veel bewuster keuzes maken. Traditioneel ben je voor hetzelfde aantal informatie al gauw een half jaar verder, terwijl wij dat in enkele weken kunnen realiseren.' Waar Andreja Andrejevic op inhaakt met te zeggen: 'Het is de combinatie van snelheid en het feit dat je alle mogelijkheden op een presenteerblaadje hebt, waardoor wij ons onderscheiden en waardoor onze werkzaamheden de afgelopen anderhalf jaar zo’n vlucht hebben genomen.'

Parametrisch expert
Niet alleen projectontwikkelaars weten OMRT steeds beter te vinden, ook gemeenten kloppen steeds vaker bij het bedrijf aan. Andreja Andrejevic: 'Ook zij lopen tegen de consequenties van een hogere rente aan. Daarnaast zijn we ook één van de partijen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden ingeschakeld bij het parametrisch ontwikkelen van flexcity locaties voor gemeentes. In het algemeen geldt dat onze rol als parametrisch expert (zie uitleg onderaan deze pagina, red.) steeds duidelijker wordt. Wij maken de rol van de architect niet overbodig; hij kan zich meer gaan focussen op het creatieve deel van het proces en op het goed uitleggen van het concept. Hij kan ook zorgen voor de input van de randvoorwaarden waaraan de puzzel moet voldoen. Maar het leggen van de puzzel kunnen wij veel sneller en beter.'

Objectiever, transparanter
Terwijl menselijke hersenen maar een paar variabelen tegelijk aankunnen, kan binnen een parametrisch ontwerp, zoals dat van OMRT, worden gespeeld met honderden of zelfs wel duizenden variabelen tegelijk. En kunnen consequenties van een verandering met één druk op de knop worden beantwoord. De belangrijkste elementen van het OMRT model daarbij zijn de duidelijkheid en de transparantie die het biedt. Beslissingen tijdens de ontwerp- en ontwikkelfase kunnen dankzij de software van OMRT worden genomen op basis van duidelijke en complete inzichten en analyses. Daardoor wordt het gehele ontwerp- en ontwikkelproces niet alleen objectiever (de modellen zijn gebaseerd op data) maar ook transparanter (de consequenties van keuzes worden inzichtelijk). Jasper Spiegeler: 'Ons model schept duidelijkheid over alle aspecten van een voorgesteld plan, inclusief de kosten en baten voor mens, milieu en omgeving.' Niet alles kan altijd worden gerealiseerd binnen één project; het model maakt dit inzichtelijk voor iedereen aan tafel, wat kan helpen om draagvlak voor een bepaald project te creëren. Kortom, met de analyses van OMRT wordt inzichtelijk wat wel en niet kan. Zo ontstaat een gesprek over mogelijkheden in een plan, in plaats van een discussie over details. Andreja Andrejevic: 'Wij worden het laatste jaar trouwens niet alleen maar ingeschakeld bij situaties hoe een schijnbaar onhaalbaar plan weer haalbaar wordt, maar ook hoe een goed plan nog beter kan worden.' 

Meer weten?
Geïnteresseerd in de wijze waarop OMRT het ontwikkel- en ontwerpproces van complexe gebiedsontwikkelingen kan versnellen en verbeteren? Neem dan contact op met Job Pieterson van OMRT. Hij is te bereiken via pieterson@omrt.tech of 06-57470615

 

Reacties