9 november - Business Meeting 'Blauwe Lijst' (inzake uitspraak rechter onterechte huurverhogingen)

9 november - Business Meeting 'Blauwe Lijst' (inzake uitspraak rechter onterechte huurverhogingen)

Sinds het voorjaar van 2023 doet de rechtbank Amsterdam iets nieuws. Dat kwam onlangs in de publiciteit naar aanleiding van een recent vonnis in een zaak van Bouwinvest tegen enkele woninghuurders. In woonruimtezaken die gaan over de hoogte van de huurprijs en huurincasso's beoordeelt de rechtbank allereerst of de verhuurder de huurverhogingen in het verleden wel terecht bij de huurder in rekening heeft gebracht.

Op 9 november praat Huib Hielkema van Hielkema & co advocaten woningverhuurders bij over de meest recente ontwikkelingen omtrent deze uitspraak en de nu al zichtbare gevolgen in de contractvorming.

ONDERWERPEN

 • Wat staat er in de Europese richtlijn over oneerlijke handelsbedingen?
 • Wat is de 'Blauwe Lijst'?
 • Waarom is de 'Blauwe Lijst' nu ineens zo actueel en belangrijk?
 • Wat is er volgens de rechtspraak fout aan (veel) huurovereenkomsten?
 • Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
 • Verwachtingen van hoger beroep procedures
 • Bij de huidige stand van zaken: moet je standaard huurovereenkomst worden aangepast (bv. het ROZ-model)?
 • Wat gebeurt er als je dat niet doet?
 • Moet je je huurders als goed verhuurder wijzen op onjuiste bepalingen?
 • Welke bepalingen zijn fout volgens de rechtbank Amsterdam en waarom?
 • Is het verstandig huurincasso's te starten bij wanbetaling door de huurder?
 • Kan je huurder het contract toetsen op onjuiste bepalingen, kan je nog wel naar de rechter met het huidige contact?
 • Tot hoe ver kan de huurder terug in de tijd als hij teveel betaalde huur terugeist?
 • Wat zijn de juridische gevolgen als je nu beleggingswoningen koopt van een professionele partij waarin in de huurcontracten onjuiste bepalingen staan? Dient de verkoper dit te melden?

Aanmelden of meer informatie via deze link >>> 

 

 

 

Reacties