Voorwaarden Startbouwimpuls aangescherpt

Voorwaarden Startbouwimpuls aangescherpt

Het ministerie voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening heeft, naar aanleiding van de grote belangstelling, 
 de beoordelingslijst en randvoorwaarden voor de subsidieregeling Startbouwimpuls (SBI) verscherpt. Het moet ervoor zorgen dat de meest kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen worden aangemeld. Subsidie-intermediair Van Draeckeburgh gaat in deze bijdrage in op de aangepaste voorwaarden.

Eerder dit jaar werd de subsidieregeling Startbouwimpuls geïntroduceerd. Middels een groslijst heeft het ministerie vastgesteld wat de behoeften op de markt zijn. Er blijkt dat gemeenten en ontwikkelaars 3,3 miljard euro tekort komen voor al geplande woningbouwprojecten. Het budget van de SBI staat op 250 miljoen euro. Maar liefst 246 gemeenten meldden in totaal 2195 projecten aan. Deze projecten zouden 260.000 woningen moeten realiseren. Op basis hiervan heeft het ministerie de beoordelingslijst en randvoorwaarden voor de SBI verscherpt.

Aanleiding SBI
De toegenomen bevolkingsgroei, gestegen rente en flink gestegen bouwkosten zorgen voor een grote woningbouwopgave. Daarnaast zouden de veranderde economische omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat bouwprojecten stil komen te vallen. Om dit te voorkomen heeft demissionair-minister Hugo de Jonge maatregelen genomen. De Startbouwimpuls is er hier één van en is bedoeld om de verwachte dip in de bouw op te vangen.

Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de SBI. Projecten die planologisch ver genoeg zijn om te starten, maar door de veranderende omstandigheden stil komen te liggen, kunnen met deze impuls weer vlot worden getrokken.

Aangescherpte voorwaarden SBI
Naar aanleiding van de grote belangstelling is het afwegingskader verder aangescherpt. Het moet ervoor zorgen dat de meest kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen worden aangemeld.

Nieuwe voorwaarden:
1. De aanmelding betreft meer dan tien woningen per bouwproject.
2. De maximale gevraagde Rijksbijdrage per woning is vastgesteld op 12.500 euro inclusief btw.

Bestaande criteria die van toepassing blijven:
3. Start van de bouw is uiterlijk in 2024/2025.
4. Oplevering uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028). Start bouw betekent eerste paal.
5. Permanente woningbouw.
6. Het aandeel betaalbare woningen is de helft. Dit betreft sociale huur, middeldure huur (tot 1023 euro) en betaalbare koop (tot 355.000 euro).
7. Er is juridische zekerheid voor de start van de bouw.
8. De betrokken ontwikkelaar of woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.

Planning
Tot zover blijft het budget 250 miljoen euro. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 13 oktober een project aanmelden, daarna start het beoordelingsproces. Er wordt rekening gehouden met regionale spreiding. Zo wordt de steun landelijk verdeeld en komen ook kleinere gemeenten in aanraking. Er wordt een ranglijst opgesteld. Hoe eerder een project start, hoe meer juridische zekerheid er is dat de bouw mag starten en hoe lager de gevraagde Rijksbijdrage per woning is, hoe hoger deze zal scoren. Direct nadat de regeling in werking treedt, zullen de bijdragen worden uitgekeerd.

Dit was een bijdrage van subsidie-intermediair Van Draeckeburgh. Zij hebben een speciale SBI-pagina opgezet met alle informatie rondom deze subsidieregeling. 
 

Reacties

Sibrand Gratama

Hoge verwachtingen vooraf leveren zo dus tocht slechts een druppel op een gloeiende plaat. Verreweg de meeste van de aangemelde projecten zullen de boot missen en dat is zeer ongewenst, gezien de grote vertraging in de woningbouw en de integrale spin-off die van de realisatie uitgaat voor de binnenstedelijke doorontwikkeling (diverse omgevingsdossiers voor stad en regio). We moeten echt die grote uitvoeringsslag maken en daarvoor is die 3 miljard voor de komende bouwjaren onontbeerlijk! Die investering betaalt zich dubbel en dwars terug, niet alleen bekeken door de V-bril, maar zeker ook vanuit de RO-bril.

Geplaatst op 4 september 2023 om 15:11