Praktische toepassingen van spycams in de bouw

Er werken veel mensen in de bouw en er gaat een hoop geld om in de bouwsector. Voor het controleren van terreinen en leidingen worden momenteel steeds vaker drones ingezet. Ook voor voorraadbeheer is het werken met een spycam in de bouw ideaal. Maar zoals de naam al aangeeft heeft dit cameratoezicht een beetje nare benaming door het woord spioneren, hetgeen vaak duidt op het heimelijk controleren of in dit geval bespieden van activiteiten en mensen. Toch wordt het gebruik maken van drones in de bouw steeds populairder. Wil je ook meer weten over de praktische toepassingen van spycams in de bouw, lees dan verder.

Spycams in de bouw, informatieverzameling in vogelvlucht
Drones of spycams spelen een steeds grotere rol in de bouw. Het is uiteraard ook praktisch om vanaf afstand en in een rap tempo te kunnen controleren hoe het staat met de voorraden in het magazijn, of het checken van bouwterreinen van bovenaf. Ook het inspecteren van pijpleidingen op eventuele lekkages kan perfect met een drone. Ook privépersonen kunnen in principe een spycam installeren om het wel en wee van de klusjesman te volgen die bij hen thuis aan de slag is. Voor alles op het gebied van spyware kun je terecht in de spyshop. Let wel op wat wel en niet is toegestaan in het kader van de privacywetgeving.

Drones in de bouwsector steeds belangrijker
Behalve voorraadbeheer, terrein- en leiding controle kunnen drones driedimensionale kaarten maken van bouwterreinen. Verder hebben drones toegang tot gevaarlijke of ontoegankelijke gebieden en kunnen ze infraroodbeelden tonen die nuttige informatie kunnen verschaffen. Voor drone vluchten met een groter risico, waaronder zware drones, vliegen over mensen en hoge vluchten is het verplicht om aan strenge regels te voldoen. Bestuurders van deze drones moeten een opleiding volgen, examen afleggen, en de vergunning tot afstand piloot behalen. Aangezien de drone onmisbaar lijkt te worden in de bouw wordt ook het aantal dronepiloten met vergunning steeds groter.

Een drone in de bouw, controle of spion?
Drones worden steeds meer ingezet in de bouwsector, voornamelijk ter oriëntatie en controle. Het bekijken van terreinen, leidingen en voorraden lijkt het hoofddoel van deze vliegende camera’s. De naam spycam duidt eerder op het heimelijk bespieden van activiteiten of personen. Hoewel een drone hiervoor in principe zou kunnen worden ingezet, blijkt dit gelukkig niet gebruikelijk. Regelgeving met betrekking tot de privacy en vergunningplichtige dronepiloten lijkt misbruik op dit vlak te beperken!

Reacties