Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed stimuleert verduurzaming gebouwen van non-profitorganisaties

De nieuwe inschrijfronde voor de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) start op 18 september 2023 en loopt tot en met 31 december 2024. Naar verwachting zal het beschikbare budget snel worden verdeeld. Wees er op tijd bij en bereidt u bovenal goed voor. Bekijk daarom ook alvast de video onderaan dit artikel.

De overheid lanceerde vorig jaar voor het eerst de subsidie genaamd Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava), met als doel eigenaren van maatschappelijk vastgoed aan te moedigen om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. En dat werd een succes. Het budget werd op de dag van opening gelijk overvraagd en middels een loting werd het budget uiteindelijk verdeeld. De experts van Van Draeckeburgh leggen uit wat de veranderingen zijn ten opzichte van vorig jaar. 

Wat wordt er gesubsidieerd bij Dumava?
Dumava vergoedt een deel van de advies- en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen. Er bestaan twee opties. Je gaat voor integrale maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw. Dit kan ook door een BREEAM of GPR certificaat te verwerven. Of je vraagt subsidie aan voor individuele, specifieke maatregelen. Dit mogen er maximaal 3 zijn, maar ook één of twee. Denk aan het plaatsen van isolatie, nieuwe ventilatie of LED verlichting. De Dumava regeling geeft een subsidie van 30% van de investeringskosten in energiebesparende maatregelen of de integrale duurzame renovatie.

Veranderingen ten opzichte van 2022
In vergelijking met vorig jaar is het totale budget voor Dumava dit jaar verhoogd naar 190 miljoen euro. Daarvan is 67 miljoen gereserveerd voor aanvragen onder de 500.000 euro. Een nieuwe toevoeging aan de regeling is dat renovatie naar een hoge energieprestatie (A++ of A+++) zelfs 35% subsidie oplevert. Dit dient wel onderbouwd te worden middels een EPA-rapportage en NTA8800 labelklasseberekeningen.

Belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten
Dumava is speciaal voor non-profitorganisaties, waaronder scholen, overheidsgebouwen, culturele instellingen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een aanvraag gebaseerd zijn op een vooraf opgesteld energieadvies. Daarnaast mogen de werkzaamheden pas starten na 18 september 2023 en mag dan dus ook pas de aanneemovereenkomst worden getekend. De subsidie is specifiek bedoeld voor bestaand maatschappelijk vastgoed dat minstens 10 jaar oud is of vóór 2012 is opgeleverd. Als een gebouw na 2012 is opgeleverd, komt het alleen in aanmerking voor subsidie als de investeringen gericht zijn op het verduurzamen van de warmtevoorziening ter vervanging van de gasaansluiting.

Subsidiepercentage
De subsidie bedraagt 30 procent van de kosten van de subsidiabele investeringen. Daarnaast is er een aanvullende subsidie van 50 procent voor verduurzamings- en energieadvies, evenals certificeringskosten voor een energielabel. De recente toevoeging van 35 procent subsidie voor gebouwen die na verduurzamingsmaatregelen een A++ of A+++ label behalen, is ook van toepassing.

Inschrijfronde 2023
De nieuwe inschrijfronde van Dumava loopt van 18 september 2023 tot en met 31 december 2024. Het is belangrijk om op tijd contact op te nemen met een subsidieadviseur, zoals Van Draeckeburgh, om de subsidietender optimaal voor te bereiden, aangezien het beschikbare budget ook deze keer snel uitgeput zal zijn.

Begeleiding bij de subsidieaanvraag
De subsidieadviseurs bij Van Draeckeburgh hebben veel ervaring met het indienen van subsidietenders. Wij kunnen u dan ook goed helpen bij het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. Uiteraard kunnen wij geen succes garanderen, maar we kunnen door onze ervaring de slagingskans wel aanzienlijk verhogen.

 

Reacties