‘Transparantie in de afvalketen is de sleutel tot circulariteit’

Voor een circulaire economie moeten waardevolle grondstoffen in de keten blijven. Afval is dus niet alleen het einde, maar vooral ook het begin. Dennis Ostendorf, commercieel directeur van Milieu Service Nederland, vertelt hoe zij hier met hun afvalplatform vol op inzetten. ‘Voor succesvol hergebruik scheiden we afval bij de bron, comprimeren het op locatie én vervoeren het in zo min mogelijk bewegingen.’

Milieu Service Nederland profileert zich niet voor niets als dé ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland. ‘We hebben een onafhankelijk platform ontwikkeld, waarmee we als ketenregisseur alle afvalpartijen met elkaar verbinden. We willen niet dat er twintig verschillende wagens door dezelfde straat rijden, maar precies zoveel als er nodig zijn. Wij hebben niet de ambitie om het grootste wagenpark te bezitten, maar wel om de impact op het milieu zo klein mogelijk te krijgen. Daarom werken we nauw samen met meer dan 100 partners.’

Daarnaast geeft Milieu Service Nederland via MijnMSN inzicht in het circulaire proces van het afval. Dit is cruciale informatie voor bedrijven om te kunnen rapporteren op ESG. ‘Hierin staat onder andere een afvalstoffenrapportage, die is gebaseerd op alle stromen en de momenten dat er geledigd is’, legt Ostendorf uit. ‘Zo kun je vergelijkingen maken tussen verschillende periodes, en daarmee zien welk effect bepaalde maatregelen hebben. Transparantie is volgens ons de sleutel tot circulariteit.’


Negen fases van het circulaire proces 

Bronscheiding is cruciaal
Het circulaire proces start bij een duurzame inkoop, gevolgd door de consumptie en het weggooien van het product. Goede bronscheiding is daarbij cruciaal, maar tegelijk ook zeer afhankelijk van menselijk handelen. Om het scheiden (nog) makkelijker te maken, heeft Milieu Service Nederland Multi Afval Containers met een internationale kleurcodering ontwikkeld. Deze kleuren worden toegepast op de vuilniszakken in de containers, op de buitenkant van de rolcontainer en op de persen waar de zakken in gaan. Dit is uniek in de markt. Meest bekend zijn blauw (papier), oranje (PMD), grijs (restafval) en groen (bio), maar er zijn veel meer afvalstromen geschikt voor recycling. Daarom verzorgt Milieu Service Nederland een eerste afvalanalyse op locatie, een steekproef waarbij de inhoud van een container wordt onderzocht om te bepalen welke afvalstromen er zoal vrijkomen en in welke verhoudingen.


Multi Afval Container

Goed gedrag stimuleren
Het is van groot belang dat voor iedereen duidelijk is wat je waar ingooit, benadrukt Ostendorf. ‘We stimuleren goed gedrag, omdat de afvalstromen zo zuiver mogelijk moeten zijn voor hergebruik. Op ons hoofdkantoor is daarom een deel van het gebouw ingericht als Afval Experience. Hier komen bedrijven en scholen kijken hoe het circulaire proces er achter de schermen uitziet. Daarnaast plaatsen we QR-codes op onze containers, die linken naar video’s waarin wordt uitgelegd waar het afval heengaat en wat ermee gebeurt. Zo laten we nut en noodzaak van bronscheiding zien. Bovendien geven we trainingen aan schoonmaakpartijen. Zij hebben grote invloed, want zij moeten de verschillende afvalzakken uiteindelijk in de juiste container gooien.’

Reduceren op locatie
Na deze drie fases eindigt de individuele invloed van de consument en is het aan de afvalinzamelaars en -verwerkers. Milieu Service Nederland reduceert het afval eerst zo veel mogelijk op locatie. Hiervoor wordt gewerkt met perscontainers, die het volume tot wel negenmaal reduceren. Is de container 80% vol, dan gaat er automatisch een melding uit dat het afval bijna geleegd moet worden. Zo wordt er niet voor niets op en neer gereden, wat scheelt in de CO2-uitstoot.

Duurzame kantoorartikelen
Het afval wordt vervolgens naar een circulaire hub vervoerd. Daar worden de afvalstromen gebundeld tot grotere hoeveelheden voordat ze naar de verschillende verwerkers in Nederland worden gebracht. ‘Steeds meer afvalstromen kunnen verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen’, zegt Ostendorf. ‘Uiteindelijk kan het afval bijvoorbeeld terugkomen als wc-rol, stoel of koffiebeker. Sinds januari bieden we zulke producten ook aan in onze eigen webshop: duurzamekantoorartikelen.nl. Alle artikelen zijn voorzien van een label, waarmee je kunt zien hoe en waar de producten zijn gemaakt. Dat vinden we erg belangrijk.’

Innovatieprijs
Milieu Service Nederland werkt veel voor vastgoedeigenaren en -beheerders van multi-tenant gebouwen, en merkte dat er steeds meer behoefte was om de afvalstromen per huurder te wegen. Ze bedachten een weegkar, die recent een innovatieprijs van CBRE won. ‘Bedrijven betalen zo niet alleen voor het afval dat ze daadwerkelijk genereren, maar kunnen ook precies hun CO2-impact bepalen’, legt Ostendorf uit. ‘We hebben schoonmaakkarren voorzien van een weegschaal, die goedkoper is en makkelijker werkt dan andere oplossingen. Bij AVROTROS en KRO wordt deze al gebruikt en we gaan deze binnenkort bij meer klanten uitrollen.’


Perscontainers 

Eenzelfde mogelijkheid wordt geboden met het registratiesysteem voor de miniperscontainer die veelal in winkelcentra wordt gebruikt. Huurders krijgen een pasje om afval weg te gooien en zo wordt goed bijgehouden wie wat weggooit. ‘Steeds meer bedrijven hebben een duurzaamheidsbeleid en willen inzicht in hun afvalstromen. Pas dan kun je écht verbetering meten. Bovendien kun je dan afval challenges tussen verschillende huurders of gebouwen gaan houden of er een beloningssysteem aan koppelen.’

Meer ruimte voor afval
Ostendorf vertelt dat Milieu Service Nederland graag al in een vroeg stadium met ontwikkelaars en architecten om tafel gaat bij (nieuw)bouwprojecten. ‘Afvalruimtes zijn vaak het ondergeschoven kindje, vierkante meters zijn duur en daarom wordt daar op bespaard. Maar voor afval scheiden is ruimte nodig. Wij zouden graag zien dat het afvalproces al direct wordt meegenomen in de ontwikkelscope. Samenwerking tussen ontwikkelaar, architect, eigenaar, beheerder, huurder én afvalverwerker is cruciaal voor succesvol hergebruik van afval.’

Meer weten over wat Milieu Service Nederland kan betekenen voor jouw gebouw- of bedrijfsafval? Bekijk dan onderstaande video:

 

Reacties