Synchroon, Koopmans en Boskalis realiseren grote gebiedsontwikkeling nieuw Waterfront Harderwijk

Het consortium Waterfront, bestaande uit de TBI-bedrijven Synchroon en Koopmans Bouwgroep,  alsmede Boskalis Nederland, gaat de komende jaren het ambitieuze project het Waterfront fase 2 van de gemeente Harderwijk realiseren. In totaal gaat het om de realisatie van 700 woningen, 20.000 m2 leisure en bijna 2000 parkeerplaatsen.

Synchroon en Koopmans zijn verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van circa 40 hectare en Boskalis Nederland voert in opdracht van Synchroon en Koopmans alle civieltechnische werkzaamheden uit.

Het project liep enkele jaren geleden vertraging op door planologische procedures en de onzekere economische omstandigheden. Maar door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is het plan op een innovatieve manier geoptimaliseerd en kent het nu een definitieve doorstart. De werkzaamheden vangen in begin 2012 aan met de realisatie van een jachthaven en een openbaar Strandeiland. Aansluitend worden er ook nog circa 700 woningen, 20.000 m2 leisure, een passantenhaven, 1.850 openbare gebouwde parkeerplaatsen en diverse openbare ruimten ontwikkeld en gerealiseerd door het consortium.     

De aantrekkingskracht om in Harderwijk te wonen en recreëren krijgt door deze ontwikkeling een belangrijke impuls. Bedrijvigheid en industrie die nu tussen de oude stad en het Randmeer liggen, worden verplaatst naar een nieuw industrieterrein. In het oude industriële havengebied wordt ruimte geschapen voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Daarenboven komt de herinrichting van het boulevardgebied, een aantrekkelijk verblijfsgebied en een verbinding tussen de oude stadskern en het Veluwerandmeer.

 Reacties


Laatste nieuws