Wat is het vastgoedrecht? 

Vastgoedrecht is een overkoepelend recht dat te maken heeft met alle juridische zaken rondom onroerend goed. Daaronder valt de kavel of grond en de gebouwen op deze grond. Omdat onroerend goed niet verplaatsbaar is wordt het vastgoed genoemd. 

Het vastgoedrecht omvat veel regels en wetten die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Deze regels en voorschriften zijn van toepassing op de aankoop, verkoop, huur, verhuur en het bouwrecht. Bouwrecht is een specialisatie binnen het vastgoedrecht net als huurrecht. 

Maar vastgoedrecht is veel breder dan alleen kopen of verkopen van een pand of grond. Ook andere rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken vallen onder het vastgoedrecht. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals erfpacht of appartementsrechten. 

Procedures op het gebied van vastgoedrecht
Procedures op het gebied van vastgoedrecht kosten tijd en geld. Een veelvoorkomende procedure in het vastgoedrecht is eigendomsoverdracht. Dit is de overdracht van het eigendom van een onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar.

Maar geschillen rondom huur doen zich ook voor. Hierbij kunt u denken aan conflicten over achterstallige betalingen, onderhoudskwesties of contractbreuk en andere zaken die te maken hebben met huurcontracten. 

Verder zijn bouwgeschillen een veel voorkomende procedure binnen het vastgoedrecht. Geschillen gaan dan in de meeste gevallen over bouwgebreken, vertragingen of het niet nakomen van afspraken in het contract. De duur van een procedure is afhankelijk van de aard en de omvang van het geschil. Maar houd rekening met enkele maanden tot jaren voordat er een vonnis of beschikking is afgegeven. Een advocaat kan u hier altijd meer over vertellen en een passend advies geven.

Waar kan een vastgoedrecht advocaat u bij helpen? 
Een vastgoedrecht advocaat kan u op verschillende manieren bijstaan en adviseren over juridische kwesties met betrekking tot vastgoed. Het is niet verplicht om bij alle zaken een vastgoedrecht advocaat in te schakelen. Sommige zaken mag u volledig zelfstandig afhandelen. 

Maar er zijn ook zaken waarbij vertegenwoordiging van een advocaat verplicht is. Het is wel altijd aan te raden om advies in te winnen van een vastgoedrecht advocaat. Een vastgoedrecht advocaat heeft de juiste kennis over de laatste wet- en regelgeving, beoordeelt contracten en documenten en biedt juridisch advies op maat. Zo kunnen zij u het beste advies geven. 

Wie schakelt u in als u een geschil heeft over onroerende zaken?
Als u een geschil heeft over onroerende zaken, dan is het prettig om dit met een objectieve partij te kunnen overleggen. Schakel daarom een advocatenkantoor in dat is gespecialiseerd in vastgoedrecht. Die vastgoedadvocaat kunt u vinden bij Damsté advocaten en notarissen

De vastgoedrecht advocaten van Damsté zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied, hierbij kunnen zij u proactief ondersteunen en adviseren.

Foto ter illustratie.  

 

 

Reacties