'Vijftig euro voor vijf minuten parkeren in Den Haag kost ondernemers de kop'

Het was op 3 mei hét nieuws van de dag: Den Haag voert de kosten op voor het (straat)parkeren in de binnenstad én Scheveningen. Deze gaan 50 euro bedragen. En het maakt niet uit of je vijf minuten parkeert of een hele dag. De kosten zijn en blijven 50 euro. Dit zal een groot negatief effect hebben op de omzet van veel winkeliers en horeca-uitbaters, schrijft Hans van Tellingen van winkelcentrumonderzoeker Strabo in dit blog. 

Zeker voor de ondernemers die aan een doorgaande straat gevestigd zijn. En dat gaat óók ten koste van de waarde van het vastgoed. Veel klanten die nu nog wel komen, zullen dat straks niet meer doen. Delen van de Haagse binnenstad én het centrum van Scheveningen zullen hierdoor afsterven. Dat geldt met name voor de doorgaande straten die ook vaak aanloopstraat zijn. Dat zal de doodsteek van veel ondernemers zijn. En de vastgoedeigenaren lijden mee. Dat is het laatste wat je als stadsbestuur zou dienen te wensen. Doe het daarom anders, gemeente Den Haag. Hoe? Dat leest u in dit blog.

Den Haag heeft het meest geleden en herstelt het minst
De grote binnensteden hebben veel te lijden gehad onder de ‘coronamaatregelen’ de afgelopen drie jaar. Bezoek bleef weg. Bestedingen waren historisch laag. Met name omdat mensen van buiten de stad niet meer kwamen. En dat terwijl wijkwinkelcentra en kleinere binnensteden het eigenlijk veel beter gingen doen. Dat is inmiddels weer aan het veranderen. De grote binnensteden herstellen snel. Voor 2020 was de leegstand hier vaak laag, in 2020 en 2021 steeg de leegstand echter sterk, om sinds 2022 weer scherp af te nemen. De grote binnensteden lijken hun sterke positie van voorheen weer terug te veroveren en misschien nog wel sterker terug te komen dan in de situatie vóór 2020. Dat geldt voor Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en nog wel een paar. Maar Den Haag lijkt wat achter te blijven. Waarom? Heel simpel. Sinds 2021 is er sterke concurrentie bijgekomen in de vorm van The Mall of the Netherlands in Leidschendam, een locatie die in feite te beschouwen is als Den Haag-Noord.

The Mall of the Netherlands biedt een prettig winkel- en verblijfsklimaat. Met een enorm winkelaanbod in alle segmenten. Met ook veel topwinkels. Een goed horeca-aanbod. En plezierige looproutes. On-Nederlands goed dus. En er is één ding wat nóg belangrijker is. En dat is ‘gratis parkeren. Want dat trekt 14% extra bezoekers aan. En leidt tot 20% extra winkelomzet. Consumenten rijden graag een eindje om naar de winkellocaties waar ze gratis kunnen parkeren. Dus: de concurrentie voor de Haagse binnenstad ís al moordend. En zal op deze wijze nog veel groter worden. Mensen geven liever meer geld uit aan benzine, dan dat ze moeten betalen voor het parkeren als ze ergens gaan winkelen of boodschappen doen. Het wordt beschouwd als een soort boete. Als een straf voor het feit dat ze naar een plek komen om geld uit te geven. De consument voelt zich bestolen terwijl hij vindt dat hij eigenlijk beloond zou moeten worden. En wat doet de gemeente Den Haag? Het straatparkeren gaat naar 50 euro. Zelfs als je je auto ergens maar vijf minuten parkeert. Het zal dus klandizie schelen. En omzet. En het valt goed te berekenen hoeveel dat aan bezoekers en omzet scheelt.

Autobezoekers besteden het meest
Gemiddeld komt 45 procent van de klanten (van alle winkelcentra en -gebieden van Nederland tezamen) met de auto. En dat is goed voor 61 procent van de winkelomzet. In grote binnensteden liggen deze percentages vaak wat lager. Maar een stad als Den Haag kent meestal zo’n 25 procent aan autobezoekers en dat is dan goed voor ongeveer 35 procent van de winkelomzet. Een gedeelte daarvan zal voortaan niet meer met de auto komen. Geschat wordt dat circa 20 procent van de autobezoekers afhaakt.

Een rekenvoorbeeld
Een binnenstad als Den Haag kent meestal zo’n 500.000 bezoekers per week. Men komt gemiddeld met ongeveer 1,5 personen. De gemiddelde bestedingen per bezoekeenheid zullen zo’n 50 euro zijn. De weekomzet bedraagt dan ongeveer 17 miljoen euro (500.000/1,5 * € 50,--). Als 35 procent van deze omzet afkomstig is van autobezoekers dan is dat bijna 6 miljoen. Als deze 6 miljoen met 20 procent wordt beperkt dan is er sprake van een wekelijkse omzetderving in de Haagse binnenstad van zo’n 1,2 miljoen euro. En let wel: dit is met name omzet van winkeliers die zich in doorgaande straten en aanloopstraten hebben gevestigd. De kleine zelfstandigen worden dus het hardst geraakt. Is dat wat de gemeente Den Haag beoogt? Dat zal toch niet?

Deze berekening is op basis van ‘expert estimations’, het zijn -realistische- aannames, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Maak straatparkeren het eerste half uur gratis
Daarom dit blog. Want het kan veel eenvoudiger. Maak het straatparkeren het eerste half uur gratis. Handhaaf dat bijvoorbeeld met een zogenaamde blauwe zone. Dan kunnen de ondernemers in de aanloopstraten en doorgaande straten tóch profiteren van de consumenten die snel even parkeren en spulletjes gaan kopen. Na dat eerste half uur is het van belang om wél te gaan betalen. Als dat bedrag hoger is dan de bedragen die in de parkeergarages gelden, gaan de mensen die lang willen verblijven in de binnenstad tóch parkeren in de garages. Tegelijkertijd wordt langparkeren tegengegaan. Zodat ook de bewoners kunnen parkeren. En zo sla je twee vliegen in een klap, zeker als parkeren in de parkeergarages goedkoper wordt gemaakt.

In het belang van Den Haag
Denk aan uw ondernemers, gemeente Den Haag. Niet alleen zij varen er wel bij, maar ook uw gehele stad vaart er wel bij. Niet alleen financieel, maar ook qua vertier, leefbaarheid en qua uniciteit in het winkelaanbod. Want het zijn juist de kleine zelfstandigen die sjeu geven aan de binnenstad. En het nieuwe parkeerbeleid schaadt hen juist het meest. Dus: in het belang van Den Haag: voer deze parkeerplannen niet uit. Het kost vele malen meer dan het oplevert. En dat is in niemands belang.Reacties


Laatste nieuws