Wat betekent congestie voor de aanleg van een zonnestroomsysteem?

Wat is congestie en hoe kan het jouw zonnestroomsysteem beïnvloeden? In het volgende artikel wordt ingegaan op hoe je de effecten ervan kunt minimaliseren.

Als jouw bedrijfspand in een regio staat met congestie, is het belangrijk om te begrijpen wat dit betekent voor de zonnepanelen die je zou willen laten installeren. In dit artikel legt Zoncoalitie uit wat congestie is, hoe het van invloed kan zijn op jouw toekomstige zonnestroomsysteem, je energiehuishouding en wat je kunt doen om de effecten ervan te minimaliseren.

Wat is congestie?
Congestie is de situatie waarin er meer vraag naar of aanbod van elektriciteit is dan beschikbare capaciteit om deze te transporteren. Dit speelt bijvoorbeeld in landelijke gebieden waarin steeds meer zonne-energie wordt opgewekt, of juist in stedelijk gebied waar bedrijven uitbreiden en woningen worden bijgebouwd.

Congestie is dus een breed begrip, want er bestaan twee varianten:
- afnamecongestie: als je al een aansluiting en afnamecontract hebt, kun je nog wel stroom afnemen. Je kunt echter geen nieuwe aansluiting of verzwaring van je aansluiting krijgen.
- teruglevercongestie: je kunt geen zelf opgewekte stroom terugleveren (ook wel ‘invoeden’) aan het net. Dit vormt een belemmering voor de invoering van nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken.

Een bedrijf kan gehinderd worden door een van beide, of door allebei. Op deze kaart van Nederland kun je zien of er op dit moment sprake is van congestie in jouw regio: capaciteitskaart elektriciteitsnet. Als je dit een interessant onderwerp vindt, kun je ook eens kijken naar de aflevering ‘File op het stroomnet’ van het KRO-NCRV-programma Pointer.

Als jouw bedrijf te maken heeft met afnamecongestie, kun je bijvoorbeeld zonnepanelen inzetten. Daarnaast kan je overwegen het energieverbruik van de primaire bedrijfsprocessen aanpassen aan het opwekprofiel. Dit kan door machines (extra) te laten draaien op momenten dat de zonnepanelen veel energie leveren. Dit gebeurt al geregeld bij vriesopslag: bedrijven laten hun vriezer extra hard werken op de momenten dat er veel zonne-energie wordt opgewekt, zodat ze de temperatuur een beetje kunnen laten oplopen als de zon niet schijnt.

Maar met name teruglevercongestie is een lastig vraagstuk waarmee veel eigenaren van grote daken bij ons aankloppen. En het is inderdaad - zelfs als het erop lijkt dat je geen stroom kunt terugleveren - heel verstandig om in contact te komen met een deskundige. Zoncoalitie heeft veel ervaring met congestie en adviseert je graag hoe er mee om te gaan.

Hoe beïnvloedt congestie mijn zonnestroomsysteem?
In gebieden met congestie kan het moeilijk zijn om energie opgewekt door middel van zonnepanelen aan het netwerk te leveren. Zoals gezegd komt dit doordat er te weinig capaciteit beschikbaar is om de elektriciteit te transporteren. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat een zonnestroomsysteem tijdelijk moet worden gelimiteerd zodat er niet wordt teruggeleverd aan het net en dat de eigenaar geen geld ontvangt voor (een deel van) de energie die hij opwekt. Dit kan frustrerend zijn als je hebt geïnvesteerd in zonnepanelen op je bedrijfspand om te besparen op je energierekening en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Gelukkig wordt er steeds meer ondernomen om dit soort knelpunten tegen te gaan.

Hoe kan ik de effecten van congestie beperken?
Er zijn verschillende manieren om de effecten van congestie op jouw nieuwe zonnestroomsysteem te minimaliseren. We zullen hier de meest praktische oplossingen bespreken.

Ten eerste: doe de netcheck. Daarmee kom je op de wachtlijst te staan, waarmee je aangeeft dat je geïnteresseerd bent in het aansluiten van het zonnestroomsysteem op het elektriciteitsnetwerk, zelfs als er momenteel geen capaciteit beschikbaar is. Je zult dan op de hoogte worden gehouden van eventuele veranderingen in de capaciteit van het netwerk en je kunt dus snel handelen als er weer ruimte beschikbaar komt. Dit kan betekenen dat je eerder toegang krijgt tot het netwerk dan bedrijven die niet op de wachtlijst staan. 

Minstens zo belangrijk: bedenk van tevoren goed of het systeem aansluit bij je verbruiksbehoefte. Mocht je dak meer opwek genereren dan je kwijt kan in je huidige proces, dan kun je nadenken over manieren om die energie toch goed te benutten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van (meer) laadpalen, het laten plaatsen van een opslagfunctionaliteit (batterij), een andere inrichting van je productieproces of het maken van goede afspraken met betrekking tot de teruglevering.

Het gaat er steeds om dat je zo veel mogelijk van de opgewekte stroom ook direct kan aanwenden. Dit noemen we gelijktijdigheid. Zoncoalitie berekent gelijktijdigheid nauwkeurig door het opwek- en afnameprofiel met elkaar te vergelijken. Hierdoor verwerf je inzichten die je helpen je business case te verbeteren terwijl je maximaal verduurzaamt. Eigenlijk alle oplossingen zijn maatwerk, waar wij graag met je over doorpraten.

Conclusie
Als je plannen hebt voor een zonnestroomsysteem in een regio met congestie, moet je op de hoogte zijn van de mogelijke effecten op jouw plannen om je object te verduurzamen. Met name door de opwek van je installatie creatief aan te passen aan je verbruiksprofiel, kun je de effecten van teruglevercongestie minimaliseren en blijven profiteren van de voordelen van zonne-energie. Als er op dit moment geen capaciteit op het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is, is het essentieel je op de wachtlijst te laten zetten om hier toegang toe te krijgen. Congestie is namelijk tijdelijk.

Wil je meer weten over de mogelijkheden congestie problematiek te minimaliseren voor jouw vastgoed? Neem contact met Zoncoalitie op.Reacties


Laatste nieuws