Energieprijscompensatie voor bewoners met een gedeelde energieaansluiting

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB-regeling) is vanaf nu aan te vragen. De telefoon bij www.blokaansluiting.nl staat roodgloeiend sinds Minister Rob Jetten het loket voor de aanvraag van de regeling gisteren heeft geopend.

Een flink aantal vastgoedeigenaren, vve’s en vve-beheerders meldden zich al bij Blokaansluiting.nl om de aanvraag te laten verzorgen. De 700.000 huishoudens met blokgas, blokwarmte en/of blokelektriciteit kwamen niet in aanmerking voor het reguliere prijsplafond. Voor een zelfstandige woning met een gedeelde gas/warmte- en elektriciteitsaansluiting bedraagt de compensatie gemiddeld minimaal 1.978 euro. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van verschillende factoren. Is er sprake van een appartementencomplex met bijvoorbeeld 50 zelfstandige woningen, waarvan alle wooneenheden zijn aangesloten op een gemeenschappelijke elektriciteits- en gasaansluiting, dan levert dit de bewoners in totaal 99.000 euro aan subsidie op. Voor deze TTB-regeling heeft de overheid €700 miljoen beschikbaar gesteld.

Complex aanvraagproces
Veel eigenaren en vve’s hebben onvoldoende capaciteit om de aanvraag op korte termijn in te dienen, terwijl huurders en bewoners bij hun op de deur kloppen. Als de aanvraag aan Blokaansluiting.nl wordt uitbesteed, scheelt dat veel tijd die ook voor andere zaken kan worden gebruikt. De aanvraag kan alleen worden ingediend door de houder van het energiecontract. In veel gevallen is dat de pandeigenaar, beheerder of het vve bestuur.

Succesfee
Blokaansluiting.nl werkt volgens het ‘no cure, no pay’-principe en vraagt een ‘succesfee’; een percentage van het bedrag dat wordt ontvangen afhankelijk van het type energievoorziening, het aantal en soort wooneenheden. Pas na ontvangst van de toewijzing van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken vergoeding. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders. Vraag nu een offerte aan op www.blokaansluiting.nl.

 Reacties


Laatste nieuws