Krachtenbundeling zorgt voor meer efficiëntie bij verduurzaming

RDF Onderhoud en GoGroen hebben recent hun krachten gebundeld. Want het traject van energielabeladvies en -verstrekking tot uitvoering, kan een stuk efficiënter zo vertellen Milan Post van RDF Bouw en Floris de Laat van GoGroen.

De woningprijzen zijn op dit moment dalende, maar niet allemaal even snel. Zo dalen de prijzen van woningen met goede energielabels aanzienlijk minder hard dan die met slechte energielabels. Ook voor huurpuntentelling speelt het energielabel een belangrijke rol. Slechte labels zullen waarschijnlijk worden bestraft, waar goede labels worden beloond. Verduurzaming loont dus. Hoe je dat als woningeigenaar of belegger in residentieel vastgoed efficiënt aan kunt pakken, laten RDF Onderhoud en GoGroen zien. GoGroen houdt zich voornamelijk bezig met het verstrekken van energielabels en energieprestaties, terwijl RDF Bouw zich richt op de bouwkundige uitvoering van de door GoGroen aangedragen adviezen en maatregelen.

Advies plus uitvoering
Floris de Laat legt uit: 'Wij adviseren vastgoedeigenaren wat er nodig is voor een bepaald energielabel en kijken daarbij naar zaken als isolatiewaarde, de installaties, de ramen, en noem maar op. Vervolgens kijken we wat er nodig is om de stap te maken naar een beter label. De vraag daarbij is altijd: wat wil de vastgoedbeheerder bereiken en wat is daarvoor vereist? Want wil je bijvoorbeeld je portefeuille herfinancieren, dan stellen bijvoorbeeld de grootbanken eisen aan de bestaande energielabels. Door onze samenwerking met RDF kunnen we daar meteen een kostenplaatje aan verbinden. Wij kunnen je bijvoorbeeld als vastgoedbeheerder, makelaar en/of belegger vertellen welke maatregelen er nodig zijn om tot een bepaald energielabel te komen en je krijgt daarbij meteen een offerte van de kosten die daaraan zijn verbonden.' Dat laatste werkt niet alleen efficiënter, maar voorkomt ook de veelvuldig voorkomende discussie over hoe de maatregelen precies moeten worden uitgevoerd en wat de kosten ervan zijn. Twee aspecten die een belemmerende factor vormen tussen advies en uitvoering.

Efficiënter en sneller
Op dat laatste gaat Milan Post graag nog even iets dieper in: 'Waar het vaak fout gaat is dat je een adviesrapport aanvraagt bij partij één en dat je vervolgens met partij twee, een aannemer bijvoorbeeld, aan de slag gaat met de maatregelen uit dat adviesrapport. Zo’n aannemer kan vervolgens daar zijn eigen interpretatie aan geven, vaak met de beste bedoelingen, waardoor het resultaat afwijkt van de adviezen/maatregelen die de labelaar heeft opgesteld. Waardoor deze vervolgens weigert om het beoogde label te verstrekken. Wat wij, RDF Bouw en GoGroen, doen is die ruis eruit te halen. Wij zorgen voor een adviesrapport en geven meteen een inschatting van de kosten die gemaakt moeten worden om de geadviseerde maatregelen uit te voeren. En kunnen daarbij garanderen dat dat energielabel ook daadwerkelijk wordt behaald. Ons doel is dus het hele proces niet alleen efficiënter maar ook sneller te maken, om daarmee vastgoedeigenaren en beheerders te ontzorgen. Vooral de kleinere, particulier belegger in residentieel vastgoed heeft daar veel profijt van. Kleinere beleggers/investeerders hebben vaak ook minder ervaring met het verduurzamen van hun portefeuille, terwijl dat wel steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor de huurpuntentelling, maar ook wanneer de portefeuille verkocht of geherfinancierd wordt. Een investeerder/belegger in residentieel vastgoed die zijn portefeuille van de hand wil doen of moet herfinancieren, krijgt dankzij ons direct duidelijkheid over de investeringen die nodig zijn om tot een beter energielabel te komen.'

Optimaal rendement
Floris de Laat: 'Overigens merken wij dat de interesse in energielabels in het algemeen sterk toeneemt op het ogenblik, want hoe beter je energielabel, hoe hoger je leencapaciteit. En met de huidige energieprijzen zijn woningen met betere energielabels steeds meer in trek, terwijl ook de prijzen van woningen met betere energielabels minder snel dalen dan die van minder duurzame woningen. Tot slot nog even dit: wij proberen tegen zo laag mogelijke investeringen een zo optimaal resultaat te behalen en adviseren dus geen onnodige maatregelen. Wij kijken met de ogen van de belegger/investeerder die naar een optimaal rendement streeft.'

Meer weten?
Wilt u als vastgoedeigenaar of beheerder meer weten hoe RDF Bouw/GoGroen u van dienst kunnen zijn met de verduurzaming van uw woningportefeuille? Neem dan contact op met Milan Post (06-81924253), of Floris de Laat (06-24335168). Het is ook mogelijk om direct een aanvraag te doen via www.gogroen.nl.    

Reacties