Biodiversiteit: The next big thing

Het zijn roerige tijden voor veel vastgoedprofessionals. Marktsentiment én marktperspectief zijn op zijn zachtst gezegd uitdagend te noemen. Combineer dat met een full speed ontwikkelend wetgevend kader rondom Environment, Social & Governance (ESG) en het is duidelijk: werk aan de winkel. Dit is een bijdrage van Freek Langeraap, expert Real Estate & Environment SGS Search.

In de praktijk merk ik dat veel investeerders en vastgoedeigenaren op dit moment actief inzetten op het verbeteren van de bestaande portefeuille. ESG is daarbij een belangrijke kapstok. Deels gedreven door wettelijke verplichtingen, maar zeker ook vanuit eigen overtuiging en ambitie om een positieve impact op onze leef- en werkomgeving te hebben.

Energieprestatie
Opvallend is dat bij de ‘E’ van ESG de nadruk voor veel partijen vooral lijkt te liggen op energieprestatie en de daaraan gekoppelde CO2-reductiedoelstellingen. Dat is logisch. Ten eerste grijpt het wetgevend kader, voortkomend uit het Klimaatakkoord, daar het hardste in. Op de tweede plaats is er door de huidige energieprijzen ook een duidelijke financiële prikkel om versneld energie te besparen.

Tweede speerpunt
Energie besparen alleen is echter niet voldoende om de klimaatambities waar te maken. De ‘E’ van environment verdient wat mij betreft dan ook een tweede speerpunt: biodiversiteit. Het is een bestaand thema binnen ESG en gaat via het wetgevend kader ook van invloed zijn op de vastgoedsector.

EU Taxonomy
Biodiversiteit is verankerd in de EU Taxonomy, het classificatiesysteem voor duurzame activiteiten en in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de verplichting tot duurzaamheidsrapportage. Het zou me niet verbazen als het behouden en verbeteren van biodiversiteit ‘the next big thing’ wordt naast CO2-reductie.

Aantrekkelijk vastgoed
Biodiversiteit hoeft niet het zoveelste punt in uw toch al volle beleidsagenda te zijn; het is namelijk naadloos in te passen binnen de bestaande ESG-aanpak. Bovendien gaat biodiversiteit hand in hand met gebruikersvriendelijk en aantrekkelijk vastgoed. Een natuur inclusieve vastgoedvisie verbetert niet alleen de biodiversiteit, maar ook de leefbaarheid. Meer groen in de gebouwde omgeving zorgt voor een gezondere omgeving, minder kans op hittestress, een beter waterbeheer en een groter welzijn. Daarnaast bieden de verticale gevels van gebouwen unieke kansen op groene oppervlaktevergroting.  

E-DNA en SGS InsectScan 
Allemaal mooi en aardig, maar hoe maakt u uw impact op biodiversiteit meetbaar binnen het ESG-beleid? Het antwoord is Environmental-DNA (E-DNA). Deze nieuwe techniek passen we al volop toe in onze SGS InsectScan die op basis van E-DNA de insectenbiodiversiteit op bepaalde plekken meet en verifieert. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Mobilane, door onze InsectScan periodiek uit te voeren op de door hen geïnstalleerde groene gevels en daken.

Webinar Duurzaam Vastgoed
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen rondom biodiversiteit en hoe u de positieve impact kunt vergroten en aantonen? Meld u dan aan voor ons webinar ‘Duurzaam Vastgoed, biodiversiteit: kansen & toekomstige regelgeving’ op dinsdag 18 april van 10:00 tot 11:00 uur. Collega en biodiversiteitsexpert Willem van Strien en ik vertellen in dit online event over de ontwikkelingen en toekomstige wetgeving rondom biodiversiteit en vooral over de kansen die we zien om biodiversiteit te integreren in uw ESG-beleid.

Meer informatie
Meer weten over ESG, biodiversiteit, E-DNA of het webinar Duurzaam Vastgoed? Neem contact op via freek.langeraap@sgs.com of kijk hier

Reacties