Verhoogde budgetten voor de Milieu- en Energie Investeringsaftrek in 2023

De overheid stimuleert het duurzaam realiseren en renoveren van gebouwen met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Deze subsidie kan onder meer worden aangevraagd voor duurzaam gecertificeerde utiliteitsgebouwen met BREEAM-NL of GPR certificaat. Dit jaar is het budget voor de MIA verhoogd. Er is 217 miljoen euro beschikbaar. Ook voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA) is er budget bijgekomen. Hiervoor kan 249 miljoen euro beschikt worden.

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) is een fiscale subsidie die in de vorm van een investeringsaftrek voor de winstbelasting kan worden toegepast door ondernemingen, beleggers en woningcorporaties. De percentages voor de MIA regeling zijn in 2023 hetzelfde als vorig jaar. Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kunt u 36 procent of 45 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit kan resulteren in een netto belastingvoordeel tot ruim 11 procent op de investeringskosten.

Een nieuwbouwproject met bijvoorbeeld een BREEAM-NL Excellent certificaat kan in 2023 rekenen op 36 procent MIA aftrek. Dit kan resulteren in een subsidievoordeel van ongeveer 50 of 70 euro per vierkante meter BVO voor respectievelijk een kantoorfunctie of industrie/logistieke functie. Ook dit jaar is het daarom weer interessant om te kijken naar een duurzame certificering van een utiliteitsgebouw. De adviseurs van Van Draeckeburgh zijn goed op de hoogte van noodzakelijke procedures en vereisten die doorlopen moeten worden. Van Draeckeburgh heeft door haar ruim 20 jaar ervaring en goede contacten veel kennis in huis om u adequaat op weg te helpen.

MIA voor circulaire utiliteits- en woongebouwen
De regeling kan ook voor circulaire utiliteits- en woongebouwen worden aangevraagd. Aan de code van MIA circulair zitten een aantal voorwaarden verbonden. Een circulair gebouw moet onder andere voldoen aan een maximale MPG score van 0,50 euro per m2 en al het aangeschafte hout moet voldoen aan de eisen voor duurzaam hout zoals gesteld door het Timber Procurement Assesment Commitee. Voor circulair bouwen komen dit jaar nieuwe materialen voor MIA-voordeel in aanmerking, waaronder circulaire binnendeuren, wand-of vloerpanelen en wandsystemen.

Combineren MIA en EIA voor maximaal voordeel
Naast de MIA kunnen er ook energiebesparende maatregelen binnen de Energie-Investeringsaftrek (EIA) worden aangevraagd. Denk hierbij aan het toepassen van warmtepompen, warmteterugwinningsinstallaties, dubbel of triple glas of het verbeteren van de isolatiewaarde. De EIA verstrekt een investeringsaftrek van 45,5 procent over de investering wat kan resulteren in een netto fiscaal voordeel van ruim 11 procent op de investeringskosten. Ook de EIA heeft dit jaar meer budget, namelijk 249 miljoen euro.

Gratis webinar
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor circulair bouwen en de MIA-regeling? Op dinsdag 21 maart om 10:00 verzorgt Mitchell Gmelicht samen met Thijs de Goede van ALBA Concepts een webinar op Vastgoedjournaal.nl over aantrekkelijke fiscale subsidies voor circulaire gebouwen. Tijdens dit webinar worden onderwerpen zoals de fiscale spelregels, maar ook alles over circulariteit, behandeld. U kunt zich voor dit webinar aanmelden via deze link. Deelname is gratis.

Meer informatie
Wilt u ook profiteren van de regelingen en begeleiding bij het aanvraagtraject zodat deze soepel verloopt? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs via het contactformulier. Ook kunt u de online subsidiescan invullen die op basis van enkele vragen inzicht geeft in het mogelijke subsidievoordeel voor uw project. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar van Van Draeckeburgh via 030 228 9240 – mg@vdsf.nl.Reacties


Laatste nieuws