Morgen overleg tussen 2e Kamer en Donner over Woonvisie

Morgenmiddag bespreekt de Kamercommissie met minister Donner de Woonvisie van het kabinet. Dit debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Eén van de discussiepunten die daar aan de orde komt is het kooprecht voor huurders. Corporaties worden daardoor verplicht hun woningen te verkopen aan iedere huurder die dat wenst.

Corporatiekoepel Aedes vindt een dergelijk ongeclausuleerd kooprecht onbestaanbaar voor corporaties maar ze willen wel meewerken aan de wens van dit kabinet om meer corporatiewoningen te verkopen. ‘Het is prima om belemmeringen voor zowel kopers als verkopers weg te nemen. Ook voor corporaties is het aantrekkelijk extra woningen te verkopen’, zegt Aedes- voorzitter Marc Calon. ‘Maar dat mag niet altijd per definitie verplicht de eigen woning van een huurder zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat die woning in een herstructureringsgebied ligt en de verkoop de geplande ontwikkeling in de weg zit.’

Overigens moet volgens Aedes nog blijken vraag naar koopwoningen daadwerkelijk toeneemt, zoals het kabinet veronderstelt. De huidige praktijk lijkt volgens Aedes anders. In het rondetafelgesprek kwamen de regio’s Noord-Kennemerland en Eindhoven aan de orde, waar nauwelijks vraag is naar koopwoningen. Terwijl er een run is op huurwoningen.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022