Kantoren op kop bij verduurzaming bestaande gebouwen

Taskforce Label A is een samenwerkingsverband van bedrijven in de energietransitie en richt zich op het analyseren van data en advies aan overheden en bedrijven. In de volgende bijdrage wordt gekeken naar de verduurzaming van kantoren.

Vanaf 1 januari 2023 is het voor de meeste kantoren verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Zonder C-label mag een kantoor niet meer worden gebruikt. Afgelopen jaar is het aantal kantoren dat aan de label-C-verplichting voldoet bijna verdubbeld. De wet werpt zijn vruchten af. Nu moeten de andere gebouwen volgen.

Kantoren gaan de goede kant op
Een jaar geleden had 24 procent van de kantoren een energielabel en scoorde 75 procent daarvan minimaal label C. Nu, een jaar later, heeft 41 procent van de kantoren een energielabel en scoort 80 procent daarvan goed. Zie de grafieken hiernaast. Voor een deel waren de panden die nu een label hebben al groen, maar enkele duizenden kantoren zijn daadwerkelijk aangepakt.

Maar we zijn er nog niet. Uit analyses van Taskforce Label A blijkt dat 18.000 kantoren nog niet ‘groen’ zijn en een energieverbruik hebben dat gemiddeld bijna twee keer zo hoog ligt als panden die wel duurzaam zijn. Het gaat hierbij vooral om relatief kleinere (< 500 m2), oudere kantoorpanden (<1980). Hier werken naar verwachting 250.000 mensen en deze groep kantoren is vaak in het bezit van particuliere beleggers.

Het verduurzamen van verouderde panden vraagt om een flinke investering. Bij een kantoor van 500 m2 praat je al snel over 50.000 tot 100.000 euro om op een C-label te komen. Uit onderzoek van diverse banken blijkt dat de waarde van een gebouw bij een grondige verduurzaming met gemiddeld 9 procent stijgt. Verduurzaming loont dus. 

Grote verschillen gemeenten (kantoren)
De gemeenten moeten toezien op de label-C-verplichting voor kantoren. Wat opvalt is dat er tussen de gemeenten flinke verschillen zijn in de mate waarin kantoren een C- label hebben. Uit een rondgang langs 50 gemeenten blijkt dat de gemeenten die hoger scoren, pandeigenaren actief benaderen. Ook zijn zij positief zijn over de manier waarop pandeigenaren aan de slag zijn met hun vastgoed. 

Op de site van Taskforce label A is te zien hoe de gemeenten ervoor staan. 

Meer dan 100.000 gebouwen niet groen
Afgelopen augustus schreven we dat slechts 22 procent van de bedrijfs- en overheidsgebouwen een energielabel heeft. Nu is dat 25 procent en dat verschil wordt vooral veroorzaakt door de kantoren. De overige gebouwen blijven dus achter. Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van alle panden heeft Taskforce Label A een benchmark uitgevoerd die de blinde vlekken in beeld brengt. Hieruit blijkt dat nog steeds 20 procent van de utiliteitsgebouwen in Nederland matig tot slecht presteert als het om het energieverbruik gaat (label D of slechter). Dat zijn meer dan 100.000 gebouwen. Al deze gebruikers hebben te maken met torenhoge energierekeningen.

Enorme besparingen mogelijk
Zoals we eerder schreven, kost het verwarmen van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in heel Nederland ca. 1,5 miljard m³ gas per jaar (naast o.a. stadverwarming). Uit de benchmark van Taskforce Label A blijkt, dat door alle gebouwen op een A-label te brengen hierop een besparing van 50 procent te realiseren is.  

Globaal verbruik gas (m³) utiliteitsgebouwen per m² gebruiksoppervlak.

Breda als pilot
In Breda heeft Taskforce Label A, samen met de gemeente en Platform Breda BV, bij wijze van proef in één week een kantoorgebouw gasloos gemaakt. Zie hier het resultaat.

Dit was onderdeel van het energieneutraal maken van bedrijventerrein Steenakker.

Blinde vlekken in beeld
De benchmark energielabels wordt permanent uitgevoerd door Taskforce Label A. Hierbij worden op basis van statistische analyses en het gebruik van openbare data, de afgegeven energielabels geëxtrapoleerd naar alle bedrijfs- en overheidsgebouwen zonder energielabels in Nederland. Zo brengen we de blinde vlekken beeld. Deze data is voor iedereen beschikbaar (vastgoedeigenaren, gemeenten, makelaars, etc.).

Hier kun je checken of je pand een energielabel heeft en wat anders het benchmark label is.

Hieronder zijn eerst de afgegeven energielabels van een bedrijventerrein geprojecteerd en in de kaart. Daarnaast zijn de bestaande labels aangevuld met de benchmark labels. Zo ontstaat inzicht in de kwaliteit van bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

 

 Reacties


Laatste nieuws