De strijd tegen het tekort aan studentenwoningen

Het tekort aan woningen in ons land is iets dat voor velen speelt: of het nu gaat om ouderen die hun koopwoning willen inruilen voor een levensbestendig appartement, of om starters die door het kleine aanbod en de hoge prijzen geen kans maken op de huizenmarkt. Toch is er ook nog een andere groep die veel problemen ondervindt van het tekort aan woningen; de studenten.

Het tekort aan woonruimte voor studenten is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Met een lichte stijging tegenover 2021 werd het woningtekort afgelopen jaar vastgesteld op 27.000 woningen. Doordat het aantal studenten dat in Nederland studeert elk jaar gestaag blijft toenemen, wordt verwacht dat het woonruimtetekort in het jaar 2029/2030 opgelopen zal zijn tot een tekort van zo’n 44.800 woningen.

De oorzaak van de problemen
Het tekort aan studentenwoningen kan toegewezen worden aan een aantal oorzaken. De meest voordehand liggende oorzaak is uiteraard de stijging in het aantal studenten. Een groot aandeel in deze stijging is de toename van het aantal buitenlandse studenten, vooral omdat deze studenten in bijna alle gevallen een behoefte aan huisvestiging hebben.

Een andere bijdrage aan het probleem zijn de regels die door het kabinet opgesteld zijn met betrekking tot het bouwen van kamers. Dit heeft te maken met de regelgeving rondom de huurtoeslag voor woningen. Waar studenten bij het huren van een studio wel recht hebben op huurtoeslag, geldt dit voor kamers niet. Studenten hebben bij het huren van een studio dan dus niet alleen meer het voordeel dat ze toegang hebben tot een privé badkamer, toilet en keuken, ook de huurprijs ligt stukken lager.

Dit wordt er gebouwd
Het is dan ook niet opvallend dat er steeds meer complexen worden gebouwd voor studenten die grotendeels bestaan uit studio’s. Dit is ook te zien aan het percentage studenten dat nu in studio’s woont. Waar dit in 2014 nog maar 12 procent van de studenten was, lag dit percentage afgelopen jaar al rond de 25 procent.

Ook voor 2023 staat er al veel gepland op het gebied voor de bouw van complexen met studio’s. Zo wordt er in Delft naar verwachting in begin 2023 gestart met de bouw van een complex aan de Balthasar van Polweg, dat ruimte zal bieden voor 136 studio’s voor studenten. In totaliter zijn er in Delft tot 2023 plannen voor de bouw van 1.009 studentenwoningen, waarvan 246 al in 2023 gerealiseerd zouden moeten worden.

Plan van het kabinet
Deze doelstellingen voor het realiseren van studentenwoningen binnen de komende 8 jaar komen niet uit het niets. Het kabinet heeft een plan opgesteld waarin het heeft aangegeven binnen nu en 2030 60.000 nieuwe studenteneenheden te willen realiseren. Dit moet niet alleen gebeuren door het bouwen van nieuwe complexen, maar ook door het verbouwen van bestaande (leegstaande) bouw. Om op de korte termijn de pijn al wat te kunnen verwachten is er voor de periode 2022-2024 ingezet op de bouw van 37.500 flexwoningen.

Naast de doelstelling voor het realiseren van nieuwe studentenwoningen wil het kabinet ook meer grip gaan krijgen op de groei van het aantal studenten. Begin dit jaar wil het kabinet kijken naar de mogelijkheden voor het beperken van de instroom van buitenlandse studenten. Met een combinatie van deze maatregelen hoopt het kabinet het huisvestigingstekort in de toekomst te kunnen beperken.

Reacties