Zijn de bouw- en installatiesector aantrekkelijk genoeg voor toekomstig personeel?

De adviseurs van BDO voeren op internationaal niveau veel gesprekken met bouw- en installatieklanten met als terugkerend thema: Hoe werven we personeel? Zijn de bouw- en installatiesector aantrekkelijk genoeg voor toekomstig personeel? BDO Global Real Estate & Construction start hierop een internationaal arbeidsmarktonderzoek in deze sectoren.

De werkloosheid staat historisch laag, werkgevers moeten meer moeite doen om personeel aan te trekken èn te behouden. Dit toont een aanhoudend sterke arbeidsmarkt, wat niet past in een scenario van een recessie. Stijging van rente en inflatie, stikstofdiscussies, beteugeling van huurprijsniveaus etc. zetten momenteel enigszins een rem op bouw- en vastgoedtransacties en nieuwbouwprojecten. Voor de langere termijn heeft Nederland te maken met een enorme behoefte aan nieuwe woningen en noodzaak tot grootschalige verduurzaming van bestaand vastgoed. Het ligt niet in de verwachting dat de bouw- en installatiesector zonder werk komt te zitten.

In de Covid-periode hebben veel buitenlandse arbeidskrachten ons land verlaten. Velen komen niet terug. Daarnaast speelt vergrijzing, de komende jaren gaan veel vakmensen met pensioen. Dit verergert de toch al krappe arbeidsmarkt voor vakmensen in bouw- en installatie-industrie. Duitsland en Frankrijk willen de regels voor arbeidsmigratie verruimen, in Nederland loopt de politiek hiervoor nog niet warm. Een belangrijke les van de voorafgaande financiële crisis was dat wie personeel weet aan te trekken en te behouden, bij een economische opleving een sprong voorwaarts kan maken. Weet de sector wel voldoende jong talent aan te trekken en te behouden? Dit lijkt na de actuele economische beperkingen hét cruciale verschil in concurrentiepositie voor de toekomst te worden.

Is de sector aantrekkelijk genoeg voor toekomstig personeel?
Dat wordt steeds meer de relevante vraag. Jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden maken veelal andere keuzes dan eerdere generaties. Is de sector voldoende innovatief, digitaal en technologisch gedreven? Het beeld heerst van ‘zwaar en vuil werk met de handen’. Presenteert de sector zich voldoende duidelijk op de scholings- en arbeidsmarkt met haar actuele machines, drones, exoskelet, tablet op de werkvloer en andere oplossingen die het werk in praktijk ondersteunen? Weten de jongeren voldoende van computergestuurde prefabricage en andere tech/IT-ontwikkelingen in de branche? Zijn arbeidsvoorwaarden en de arbeidscultuur actueel en aantrekkelijk? Bijvoorbeeld het percentage parttime werken en ouderschapsverlofmogelijkheden lijken minder dan in andere sectoren, terwijl bij de huidige jongere generaties werknemers de ‘work/life balance’ prioriteit heeft. Is de cultuur voldoende inclusief? Zijn er voldoende kansen en carrièremogelijkheden voor vrouwen? Veel ambachtsscholen en bedrijfsscholen van weleer zijn verdwenen, terwijl die combinatie van werken en leren in een hedendaagse bedrijfs-’academy’ aantrekkelijk is voor werkgever en werknemer. Zij-instroom is niet ongebruikelijk in vele sectoren, maar lijkt in de bouwbranche beperkt? De generaties van nu vinden een bijdrage leveren aan de UN SDG’s ook relevant. Tonen werkgevers in de sector voldoende hun inzet naar ESG doelen?

Modern personeel vereist modern werkgeverschap
De meningen en houding van studenten ten opzichte van de bouw- en installatiebranche zijn interessant en relevant om te weten hoe de instroom de komende jaren zal zijn in de sector. Profileert de sector zich op juiste wijze en communiceert zij adequaat om de werknemer van de toekomst aan te spreken en aan te trekken?

Wij herkennen deze uitdagingen bij onze klanten in de sector op internationale schaal. Reden waarom BDO Global Industry Group Real Estate & Construction een internationaal arbeidsmarkt onderzoek houdt onder studenten in relevante opleidingen en werkgevers in de bouw- en installatiesectoren. Met dit onderzoek wil BDO studenten bewustmaken dat de bouw- en installatiesectoren uitdagend en interessant zijn voor een toekomstige loopbaan en bijdragen aan de evolutie van de industrie.

Deelnemen aan onderzoek
Door deel te nemen aan ons onderzoek helpt u oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de bouw- en installatiesectoren en draagt u bij aan de toekomst van de industrie.

Voor werkgevers:
BDO Construction Survey - CORPORATES (meridianwest.eu.com)

Voor studenten:
BDO Construction Survey - STUDENTS (meridianwest.eu.com)

BDO Accountancy, Tax & Legal B.V. | Industriegroep Real Estate & Construction
drs Michiel Wijnans RA MFSME – praktijkleider bouw
drs Arjan Endhoven – praktijkleider vastgoed

bdo.nl/nl-nl/branches/bouw-vastgoedReacties


Laatste nieuws