Sven Schroots toegetreden als partner bij Akro Consult

Sven Schroots is per 1 januari jl. als partner toegetreden bij Akro Consult. Schroots is al enkele jaren aan Akro verbonden en heeft zich in die periode gespecialiseerd in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en tenders. Hij is ook één van de hoofdauteurs van de Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019.

Sven Schroots studeerde aan de TU Delft en heeft zich met name toegelegd op beleid en management in het ruimtelijk domein. Voor zijn komst naar Akro Consult heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de NOVI bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De afgelopen jaren heeft Schroots zich als adviseur over uiteenlopende complexe vraagstukken in vastgoed- en gebiedsontwikkeling ontfermd, is hij als gastdocent bij verschillende opleidingen en opleidingsinstituten betrokken en heeft hij een groot aantal tenders, selecties en aanbestedingen begeleid. De tenderstrategie en de daaruit voortvloeiende partnerselectie en dialoogprocedure voor de Spoorzone in Zwijndrecht zijn daar voorbeelden van.

Met de toetreding van Schroots als partner zet Akro een verdere stap in haar groei-ambities én geeft Akro uitvoering aan haar doelstelling om ondernemerschap en ontwikkeling binnen het bureau te stimuleren en te faciliteren.

 

Reacties