Bouwbioloog Carla Rongen over de ingrediënten voor een gezonde stad

Een duurzame samenleving is meer dan energiebesparend en circulair. Gezondheid speelt ook een rol en is niet langer het ondergeschoven kindje. Een gezonde stad gaat naast het maken van nieuwe stukjes stad ook om het beter maken van de bestaande delen. Steeds meer komt er besef dat energiebesparing en circulariteit niet los staan van die gezonde stad. Ze hangen samen en passen in de omgeving als stukjes van een puzzel.

De Breeam-NL keurmerken benaderen de verschillende thema’s in samenhang met elkaar. Het belang van een gezonde omgeving geniet vanuit de overheid ook veel aandacht. In de nieuwe Omgevingswet, de langverwachte wet voor de integrale benadering van ruimtelijke thema’s, is specifiek in artikel 1.3 een gezonde fysieke leefomgeving beschreven als een van de maatschappelijke doelen van de wet.

Bouwbioloog Carla Rongen is lid van de adviesgroep Breeam-NL Nieuwbouw en Renovatie, specialist circulair en gezond bouwen bij Aveco de Bondt en Breeam-NL expert voor zowel het gebied- als het nieuwbouwkeurmerk. Zij ziet de kracht in de verbindingen tussen, en de combinaties van, die zeven gebieden van het kringloopdenken: Energie, materialen, biodiversiteit, water, afval, sociale duurzaamheid en mobiliteit en transport. De beste - en goedkoopste - oplossingen combineren zoveel mogelijk deelgebieden.

'Zestig procent van de mensen in de westerse wereld is ziek'
In Breeam-NL Magazine zegt zij: 'Het gaat uiteindelijk om de gezondheid en levenskwaliteit van de mensen in het gebied. Daar is wat te doen, want zestig procent van de mensen in de westerse wereld is ziek, incidenteel of chronisch. Maar dan moet je eerst weten hoe je gezondheid definieert. In mijn opinie is gezondheid niet uitsluitend de afwezigheid van ziektes. Het gaat erom dat je op drie vlakken lekker in je vel zit: op mentaal, sociaal en fysiek niveau. Het gaat erom dat je floreert. Dat vind ik zo gaaf aan bouwbiologie: het richt zich op de totale gezondheid van de mens én op biodiversiteit en de waterkringloop. Je maakt een omgeving waarin mensen zich prettig voelen, met uitsluitend die materialen die de aarde niet verder uitputten. De bouwbiologie richt zich met het beperken van geluidsoverlast, het voorkomen van hitte-eilanden en het maken van een prettige sociale leefomgeving ook op gezonde stedenbouw. Levenskwaliteit en bouwen in balans met de aarde, daar gaat het om.'

Lees het hele artikel over de gezonde stad in Breeam-NL Magazine 2022.

Reacties