Milieu Service Nederland maakt met slimme data de cirkel rond

'Ook afvalverwerking wordt steeds meer een datagedreven activiteit', aldus Mark Schrage van Milieu Service Nederland, die volgens zijn LinkedIn profiel vastgoedbedrijven helpt met CO2-reductie, duurzaamheid en circulariteit. Afvalverwerking dus als een essentieel onderdeel van ESG en BREEAM. Oftewel afvalverwerking 2.0. Waarover VJ in gesprek gaat met een gedreven commercieel manager vastgoed, die zich actief inzet om de grondstofcirkel rond te krijgen.    

'Wij richten ons, simpel gezegd, op het inzamelen en verwerken van afvalreststoffen voor bedrijven en zijn daarmee de derde partij van Nederland. Eigenlijk managen we dat, waarbij we de handen ineenslaan met afvalinzamelaars in Nederland. Met 100+ aangesloten partners, beschikken we over het grootste partnernetwerk van Nederland. Het afval bij onze klanten wordt ingezameld door partners uit ons netwerk. Zo rijdt er maar één vrachtwagen door de straat, waarmee we de CO2-uitstoot significant verlagen', zo omschrijft Mark Schrage de activiteiten van de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland, 'Met andere woorden: hoe kunnen we afvalverwerking en afvalscheiding zo optimaal mogelijk inrichten? En hoe zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft?'

Terug naar de bron
Die activiteit bestaat niet alleen bij de gratie van het ophalen van het afval en het vervolgens scheiden in wat nuttig is en wat niet. Maar ook, zeg maar: juist, bij het verzamelen van zoveel mogelijk data rond de hele afvalstroom. En deze data actief te gebruiken voor het optimaliseren van de stroom, met als inzet zo dicht mogelijk bij de bron te komen. Want zoals Mark Schrage stelt: 'Als het nog niet is gemixed, hoeft het ook niet te worden gescheiden. Scheiden bij de bron scheelt een hoop moeite, tijd en energie. Daarbij richten we ons meer en meer op wat er binnen in het gebouw gebeurt. Ook bij veel bedrijven groeit die bewustwording, zeker als er in de toekomst voldaan moet worden aan ESG-normen. Dan zit je al meteen bij de data. ISO 14001, BREEAM, GRESB: alles moet gerapporteerd worden. Wij zien onszelf dan eigenlijk ook steeds meer als digitale afvalmanager waarbij data een belangrijke rol speelt. Voor onszelf, onze partners én bovenal onze klanten. Wij hebben ook een eigen datawarehouse hier en ontwikkelen een slim afvalplatform, waarbij we bedrijven, afvaldienstverleners, transport en circulaire verwerkers bij elkaar brengen. Op deze manier maken we duurzame afvaloplossingen mogelijk. We bedenken slimme dingen en zoeken continu naar innovatieve manieren om met afval om te gaan. Want hoe efficiënter we afval kunnen scheiden, hoe beter we het kunnen recyclen.' (tekst gaat verder onder de foto)

Multi Afval Container
Belangrijk instrument om afval zo dicht mogelijk bij de bron te scheiden, is de Multi Afval Container, ook wel MAC genoemd. Mark Schrage: 'Restafval, papier, koffiebekers, bioafval en plastic, metaal en drankkartons (PMD) worden op die manier gescheiden ingezameld. Door circulaire afvalstromen gescheiden in te zamelen van restafval, houden we waardevolle grondstoffen in de keten. Hiervan kunnen we weer 100% nieuwe producten maken, die we vanaf januari 2023 ook gaan aanbieden in onze nieuwe webshop duurzamekantoorartikelen.nl. Zo kunnen we producten gemaakt van afval weer terugleveren naar onze klanten. Wij streven ernaar om al die afvalstromen in de dezelfde cirkel te houden. Eigenlijk begint het al met het ontwerp van een gebouw, waarbij je al rekening kunt houden met afvalstromen. Wij denken dan ook na over het verdichten van afval met behulp van perscontainers, zodat je ook minder transportbewegingen hebt en dus minder CO2-uitstoot. Dat kun je weer koppelen aan rapportages, waardoor je data krijgt over het gebruik. Wij werken bijvoorbeeld voor zo’n 250 winkelcentra in Nederland. Daar staan perscontainers, waar we door middel van een pasjessysteem kunnen zien wie er gebruik van maakt en ook hoeveel afval erin verdwijnt.'

In de toekomst niet meer betalen voor vierkante meters, maar voor wat je weggooit.

Inzicht en bewustwording
Mark Schrage vertelt dat sowieso alle afvalstromen kunnen worden gemonitord, met behulp van een eigen innovatie die in kantoorgebouwen kan worden ingezet: de MSG-Trolley. Een slimme weegkar die het mogelijk maakt om grondstoffen meetbaar te sorteren middels een app inclusief rapportage. Waardoor inzicht wordt verkregen in de hoeveelheid gescheiden afval die per afdeling/verdiepingsvloer wordt geproduceerd. Mark Schrage: 'Inzicht zorgt voor bewustwording en, idealiter, vervolgens voor het opvoeden van huurders of gebruikers. Wij maken door middel van onze Multi Afval Containers duidelijk waar wat ingedaan moet worden. We maken het gebruikers dus makkelijker om zelf mee te werken aan afvalscheiding. En door geautomatiseerd bij te houden, hoeveel afval, van welke soort, waar wordt geproduceerd, maken we de afvalstromen inzichtelijk. Dat wordt ook de toekomst: niet meer betalen voor vierkante meters, maar voor wat je weggooit. Dat is zeker in multi-tenant panden een eerlijker systeem.' Daarbij wordt nauw samengewerkt met schoonmaakbedrijven, want die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in het hele verhaal. Ook die schoonmaakbedrijven kunnen gebruik maken van het digitale platform van Milieu Service Nederland en kunnen daardoor ook efficiënter werken, volgens Mark Schrage: 'Als je weet dat er op een bepaalde afdeling niet dagelijks een container vol van een bepaald soort afval wordt geproduceerd, hoef je die container ook niet dagelijks te legen. Ze staan er soms ook wel een beetje huiverig tegenover, want met zo’n MSG-Trolley weet je precies wanneer welke container wordt geleegd en hoelang erover gedaan wordt door de schoonmaker. Maar die transparantie biedt ook mogelijkheden voor meer efficiency.'    

De cirkel wordt rond
Om de cirkel rond te krijgen, wordt het verkregen ‘schone’ afval gebruikt om nieuwe producten te maken. Dat kan variëren van zeep uit koffieprut (echt waar!), tot verpakkingen en meubilair uit gerecycled plastic of karton. Mark Schrage: 'We kunnen heel veel dingen voor 100 procent recyclen. Zoals reeds gezegd zijn we zelfs bezig met het opzetten van een webshop, duurzamekantoorartikelen.nl, met daarin de nieuwe producten die we uit de bestaande kantoorafvalstromen maken. Hartstikke leuk, toch!'

Meer weten?
Geïnteresseerd hoe Milieu Service Nederland u als gebouweigenaar, beheerder of facilitair manager kan helpen uw afvalstromen in kaart te brengen, met circulaire bedrijfsvoering en zero waste? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via milieuservice.nl/adviesgesprek of neem contact op via 088 – 08 09 010.

     

Reacties