Rijk gaat terug van 130 naar 12 kantorenlocaties in 2020

De grootste eindgebruiker van Nederlandse kantoren, het Rijk, gaat het aantal kantorenlocaties sterk terugschroeven van 130 naar 12 ‘concentratielocaties’ verspreid over Nederland. Dit moet een structurele besparing op van €70 mln gaan opleveren. Dat maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De bezuiniging vloeit voort door de afname van het aantal rijksambtenaren.

De 12 'concentratielocaties' zijn Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag (FOTO), Den Bosch, Breda, Eindhoven en 'Zuid-stad' (Maastricht en Heerlen). Een concentratielocatie is een stad met een regiofunctie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en de auto en waar meerdere departementen of rijksdiensten zijn gevestigd.

De Rijksoverheid heeft momenteel 4 mln m2 kantoren in gebruik op 1800 kantoorlocaties in 130 plaatsen. Doordat huisvestingsnormen bij het Rijk zijn aangescherpt en het aantal rijksambtenaren vermindert, neemt de vraag naar kantoorruimte bij de Rijksoverheid af. Daarom wordt, met een compacte rijksdienst voor ogen, toegewerkt naar geconcentreerde huisvesting van de kantoorlocaties. Dit maakt het gemakkelijker in te spelen op veranderingen. De kantoren van het Rijk zullen, gerekend in vierkante meters, de komende tien jaar met gemiddeld 25% afnemen.

In 2020 is het merendeel van de rijkskantoren gevestigd in de concentratiesteden, aldus het ministerie.

Reacties