Milieu Service Nederland wint derde prijs in finale CBRE Innovation Challenge 2022

Milieu Service Nederland heeft donderdag 1 december de derde prijs gewonnen tijdens de finale van de CBRE Supply Partner Innovation Challenge 2022. Tijdens deze wedstrijd werden innovatieve ideeën, nieuwe manieren van werken en best-in-class klantoplossingen gepresenteerd door partners van CBRE. Milieu Service Nederland wist met hun nieuwste innovatie de ‘MSG-Trolley’ – een weegkar die het voor schoonmaakpersoneel mogelijk maakt om grondstoffen meetbaar te sorteren – de finale te bereiken en derde te worden. Hiermee onderstreept de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland wederom hun innovatieve karakter.

Met de MSG-Trolley kun je precies zien hoeveel afval er vrijkomt, op iedere specifieke locatie. De slimme weegkar maakt het voor schoonmakers mogelijk om afval per ruimte en afvalstroom te wegen, alvorens het wordt gedeponeerd in het daarvoor bestemde inzamelmiddel. De registratie van het gewicht gebeurt met een tablet en aan de hand van afvalstroomiconen. Hiermee is de handeling snel, eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. 'Met de MSG-Trolley zetten we een grote stap om de circulaire keten te digitaliseren. Door meetbaar afval in te zamelen en inzichtelijk te maken via rapportages, weet je als organisatie of verhuurder precies hoeveel en waar welke afvalstromen vrijkomen. In de rapportage is het zelfs mogelijk om in te zoomen op gebouw-, verdieping- of afdelingsniveau.' vertelt Dennis Ostendorf, commercieel directeur bij Milieu Service Nederland. De MSG-Trolley verschaft dus veel inzicht in de vrijkomende grondstoffen, wat erg waardevol kan zijn voor jouw organisatie. Middels  de weegkar worden de grondstoffen, het gewicht en de tijd geregistreerd. Indien gewenst kunnen deze gegevens ook gekoppeld worden aan de schoonmaker die het afval heeft ingezameld.

Meten is weten
Het is vaak lastig om in te zien waar of op welke afdeling binnen een organisatie het meeste afval vrijkomt. Het eerste weegmoment is meestal pas na de inzameling, dit is te laat om te kunnen bepalen wie welk afval waar heeft weggegooid. Met de MSG-Trolley wordt het afval per ruimte en afvalstroom gewogen door de schoonmaker voordat het wordt weggegooid in het daarvoor bestemde inzamelmiddel. Maak je gebruik van Multi Afval Containers (MAC’s)? De schoonmaker weegt dan elke afvalstroom afzonderlijk om te kijken hoeveel plastic, metaal en drankkartons (PMD), papier/karton, bekers, bioafval of restafval er in die bepaalde ruimte wordt weggegooid. Meten is weten!

Snel en flexibel in te richten
De MSG-trolley staat in verbinding met een tablet. De afvalstromen worden met de bekende afvalstroomiconen aangegeven zodat het voor iedereen toegankelijk is. Nadat de zak met afval is gewogen, wordt deze in de MSG-Trolley weggegooid bij de juiste afvalstroom. Zodra al het afval door de schoonmaker verzameld is, kunnen de zakken worden weggegooid in de daarvoor bestemde rol- of perscontainers.

Uitkomst voor multi-tenant panden
In de vastgoedsector speelt duurzaamheid een grote rol. Voor de duurzaamheidsscore van een gebouw is de afvalinzameling een belangrijk element. Wanneer er meer dan één huurder in het pand gevestigd is, kan het prettig zijn om het gewicht van het vrijkomende afval per huurder of per afvalcontainer te registreren. Hierdoor zijn de kosten en opbrengsten uit afvalrecycling, eenvoudig te verdelen over de huurders. Met de MSG-Trolley is dit een fluitje van een cent. Daarnaast speel je met de MSG-Trolley in op toekomstige verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en ESG aangaande de Europese richtlijnen CSRD, NFRD, SFDR en de EU Taxonomy.

Over Milieu Service Nederland
Milieu Service Nederland is de afvalpartner voor vastgoed Nederland. Met gecertificeerde BREEAM-In-Use vastgoedspecialisten, slimme rapportages die voldoen aan de GRESB benchmark en flexibele contracten – waarmee kosteloos locaties, afvalstromen en frequenties op -en afgeschaald kunnen worden – ontzorgen ze vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders volledig op het gebied van afvalmanagement. Wil je meer informatie over de MSG-Trolley? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan bij Milieu Service Nederland.Reacties


Laatste nieuws