WWS punten in kaart brengen met nieuwe software

De nieuwe realiteit in verhuurd vastgoed is helaas dat het WWS puntenstelsel leidend zal zijn in de waardering van vastgoedportefeuilles door kopers en bij (her-)financiering. Daarom zal de informatie over de WWS punten van verhuurde woningen vanaf nu vrijwel de eerste vraag zijn die iedere potentiële koper van een vastgoedportefeuille zal stellen. Als verkoper of eigenaar van verhuurd vastgoed is het dan ook slim hier vooraf op in te spelen.

Waar het tot voor kort vrij gemakkelijk was om in te schatten of een woning binnen of buiten het gereguleerde huurstelsel viel, is dat met de aangekondigde plannen van minister Hugo de Jonge straks niet meer zo makkelijk in te schatten. Naast vragen van hypotheekverstrekkers wijst alles erop dat ook het toezicht op naleving van de nieuwe regels toe zal nemen en huurders zich vaker naar de huurcommissie zullen wenden. De risico’s van correcties op huurprijzen zijn voor beleggers en kopers van huurportefeuilles hierdoor flink toegenomen. Vooral als transacties tot stand komen met factoren op hoge huurstromen en achteraf blijkt dat de woningen lager gewaardeerd worden.

De app maakt het voor de verhuurder inzichtelijk hoe je door kleine, eenvoudige aanpassingen aan de woning een betere waardering krijgt.

Daarom brengt Vastgoed.app – bekend als leverancier van het gelijknamige softwareplatform voor het beheer van verhuurd vastgoed – een additioneel product op de markt op 15 december 2022. Hiermee kunnen vastgoedeigenaren en/of -beheerders snel en gemakkelijk de WWS punten van hun portefeuille(s) in kaart brengen.

Met www.huurprijscheck.app kan de gebruiker met een telefoon in de woning of vanachter het bureau niet alleen snel de punten van woningen in kaart brengen, maar daaraan ook foto’s toevoegen. Voor beheerders met meerdere portefeuilles bestaat de mogelijkheid om de woningen per portefeuille in te delen. Aan alles is gedacht, want nadat een woning eenmaal is ingevoerd kan je de berekening in de toekomst eenvoudig aanpassen als in de woning later aanpassingen gedaan worden die van invloed zijn op de WWS punten. Hiermee wordt extra werk voorkomen. Daarnaast kunnen er foto’s toegevoegd worden zodat er een document ontstaat dat ook bij financiering van portefeuilles aan hypotheekverstrekkers gedeeld kan worden. Hiermee kan je aantonen dat de gerealiseerde huren daadwerkelijk marktconform zijn en worden risico’s uitgesloten.

WWS punten optimaliseren?
Het softwareprogramma zal in Q1 van 2023 voorzien worden van een functie dat een optimalisatie advies zal genereren. Het wordt hiermee inzichtelijk hoe je als verhuurder door kleine, eenvoudige aanpassingen aan de woning een betere waardering krijgt.

Het lanceren van een dergelijk platform is een logische vervolgstap voor Vastgoed.app dat zich in de software-markt onderscheidt met gebruiksvriendelijke en innovatieve software voor het beheer van woningen en commercieel vastgoed. De eigenaar/ontwikkelaars van Vastgoed.app ontzorgen de woningbeleggers met een eenvoudig en doeltreffend product zodat snel ingespeeld kan worden op de nieuwe werkelijkheid en eisen waarmee beleggers vandaag de dag geconfronteerd worden. Vastgoed.app zorgt er in de toekomst voor dat de puntentelling aangepast wordt aan de plannen van minister Hugo de Jonge als die door de kamer goedgekeurd en in definitieve wetgeving vastgelegd zijn.

Eerder deze maand is het platform al in gebruik genomen door bestaande klanten van Vastgoed.app. Vanaf 15 december 2022 is het product online toegankelijk voor iedere belegger of beheerder van verhuurde woningen. Registreren voor deze dienst is nu al mogelijk via www.huurprijscheck.app.

 Reacties


Laatste nieuws