Financieren met maatschappelijke meerwaarde

Triodos wil een bijdrage leveren aan een samenleving met levenskwaliteit. Vanuit die achtergrond financiert de bank   vastgoed, zegt Tom Hendrikx, relatiemanager duurzaam vastgoed. “Voor ons is vastgoedfinanciering niet de financiering van een stapel stenen met een langjarige huuropbrengst. Het gaat ons om de interactie met de omgeving. Bij Triodos Bank kijken we altijd naar de combinatie met duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde. Dat zit in ons DNA.”

“Maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen past bij de missie van de bank, benadrukt Steven Rietberg, senior relatiemanager duurzaam vastgoed. “Triodos is veertig jaar geleden opgericht om met behulp van geld veranderkracht te creëren. Daar hoort een bepaald gedachtengoed bij; een meer holistische zienswijze, alles is met alles verbonden. Tijdens de kredietcrisis heeft de bank een behoorlijke groeispurt doorgemaakt. In die tijd hebben we de zakelijke markt meer opgezocht. Niet alleen voor commercieel vastgoed. Triodos is ook actief met voeding en landbouw, kunst en cultuur, hernieuwbare energie  en zorg en welzijn.

Hoe speelt maatschappelijke meerwaarde bij financieringsaanvragen een rol? Hendrikx verwijst naar de woningmarkt. “We kijken bij financieringsaanvragen voor woningen nadrukkelijk naar de impact. Wat is in de huidige maatschappij van belang om te bouwen? Ons land kampt met een enorme woningnood. Er bestaat een grote vraag naar betaalbare woningen in het middensegment en in de sociale sector. Dergelijke woningen kunnen wij financieren, mits sprake is van een duurzaam project met meerwaarde voor de omgeving.” Verder lezen.Reacties


Laatste nieuws