Tulp Group wil verduurzamingsbeweging onder woningbeleggers verder op gang brengen

In minder dan vier jaar bracht vastgoedfinancier Tulp Group hun portefeuille van nul naar 1 miljard euro. Maar de ambitie van deze scale-up gaat vele malen verder dan alleen het verstrekken van financiële middelen. Zij maken het de professionele beleggers steeds eenvoudiger om hun vastgoed te verduurzamen. VJ sprak hierover met Paul Wessels en Martijn Couwenberg.

Van nul naar 1 miljard euro aan uitstaande hypotheken in minder dan vier jaar is wel een felicitatie waard. “Ja, daar zijn wij echt wel trots op”, zegt Martijn Couwenberg die sinds 1 maart 2022 sales en marketing manager is bij de Tulp Group. “We kunnen nu echt spreken dat we van start-up naar scale-up zijn gegaan. Onder de Tulp Group hangen een aantal identiteiten die stuk voor stuk aan deze groei hebben bijgedragen. We zijn hierdoor met verschillende producten op diverse markten te vinden. Daarom hebben we het bereiken van die mijlpaal ook met alle 23 collega’s gevierd.”

Wanneer CCO Paul Wessels wordt gevraagd hoe hij naar de toekomst kijkt, antwoordt hij: “We zien nog zeker mogelijkheden om verder te groeien, maar niet ten koste van alles. De jas moet ons wel blijven passen. Als wij jaarlijks tussen de €1,5 en €2 miljard aan vastgoedfinancieringen kunnen verstrekken, denk ik dat we een gezond doel hebben behaald.”

Die ambitie zal ook investeerders vertrouwen geven in het relatief jonge bedrijf. “Momenteel werken wij hiervoor samen met enkele buitenlandse partijen en vindt er inmiddels ieder kwartaal een securitisatie plaats. Het zou mooi zijn om nog twee investeerders aan onze lijst toe te kunnen voegen. Ook willen we in de nabije toekomst gerichter naar assets kijken om de professionele belegger nog breder te bedienen, zodat we altijd wel ergens in de markt te vinden zijn”, aldus Wessels.

Tulp Group lanceerde in 2020 De Nederlandse, een buy-to-let financiering voor de professionele woningbelegger. Die korte tijd later werd uitgebreid met De Groene Vastgoedhypotheek, waarbij niet alleen de woningbelegger die al panden met label A heeft  wordt beloond, maar ook de belegger die woningen in bezit heeft met energielabel B of hoger en wil verduurzamen.

Verduurzamingscheck
“Als geldverstrekker hebben we, buiten ons eigen bedrijf om, niet veel invloed op het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad, maar we willen het zeker stimuleren en het de belegger zo makkelijk mogelijk maken”, vertelt Couwenberg. “En om dat kracht bij te zetten en een beweging op gang te brengen en te houden, lanceren we deze maand het product ‘De Nederlandse Verduurzamingscheck’ bij de Groene Vastgoedhypotheek.” 

Verduurzamingsdepot tot €75.000 meefinancieren
Het is een gratis check op de duurzaamheid van de onderpanden door een externe partij, De Energiespaarders. Hierna wordt er een advies uitgebracht over hetgeen de belegger zou kunnen verduurzamen en levert hier een prijsopgave bij. Aan de belegger de keuze welke werkzaamheden hij wil laten uitvoeren. Simpelweg door de gewenste hokjes aan te vinken. De workforce van De Energiespaarders kunnen de afgesproken verduurzamingsmaatregelen ook voor de klant uitvoeren. Bij de Groene Hypotheek kan hiervoor een verduurzamingsdepot worden meegefinancierd tot een

Uniek is ook dat meteen gekeken wordt naar de mogelijkheden van laadpalen door 50Five. Een nieuwe manier van verduurzamen die flink in opkomst is door de toenemende voorraad elektrische auto’s.

Lange termijnrendement
De Verduurzamingscheck geldt overigens niet alleen voor de panden die zijn gefinancierd met een Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse, maar op de hele verhuurportefeuille van de klant. Wessels: “Wij begrijpen heel goed dat rendement van groot belang is voor onze klanten. Een transformatie naar groen en duurzaam vastgoed kost in eerste instantie geld en tijd, maar het levert op de lange termijn wel meer op. Kopers van portefeuilles en huurders stellen steeds hogere eisen aan het vastgoed en het is niet ondenkbaar dat er op lange termijn een minimaal energielabel de norm wordt. Daarom willen we met dit product het leven van de belegger een stuk makkelijker maken. Binnen de Verduurzamingscheck brengen De Energiebespaarders meteen in kaart wat de belegger kan besparen op bijvoorbeeld de energiekosten wanneer hij zijn panden beter isoleert of gebruik gaat maken van warmtepompen.

En De Energiebespaarders kijken niet alleen naar de verduurzamingsmogelijkheden van de stenen. In samenwerking met 50five e-mobility kunnen zij zoals gezegd ook laadpalen aanleggen.

Eindinspectie en nieuw energielabel worden verzorgd
Om de servicecirkel van de Verduurzamingscheck helemaal rond te maken, volgt er na de verbouwing ook nog een eindinspectie en zal er door De Energiebespaarders uit naam van de opdrachtgever, een nieuw definitief energielabel worden aangevraagd. 

Om alle stappen binnen dit proces goed te kunnen volgen heeft De Nederlandse een speciale portal voor de hypotheekadviseurs ingericht, waarop online de voortgang van de Verduurzamingscheck kan worden gevolgd.

Eerste Buy-To-Let partij  die is aangesloten bij het Energy Efficient Mortgage Label
Nadat er uitgebreid is gesproken over wat er allemaal mogelijk wordt gemaakt voor het vastgoed van de klant is VJ ook benieuwd naar hetgeen de Tulp Group zelf doet op het gebied van verduurzaming en ESG?

Wessels: “De Nederlandse is als eerste Buy-To-Let partij aangesloten bij het Energy Efficient Mortgage Label (EEML). Het EEML wil consumenten, professionele beleggers, financiers en investeerders op een transparante manier aantonen dat de verstrekte leningen bijdragen aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving en waar mogelijk best practices inzetten als Europese norm.”

“Op ons kantoor hebben we ook onze eigen ESG doelstellingen vastgelegd,” vult Couwenberg (foto inzet) aan. “Onlangs hebben we de overstap gemaakt naar een nieuwe en groenere leasemaatschappij voor het wagenpark, wordt het afval gescheiden, worden de koffiepods gerecycled, werken we nagenoeg papierloos en vaker vanuit huis en hebben wij het ouderschapsverlof aangepast naar de hedendaagse normen. Eén keer per kwartaal wordt er door middel van een business control framework door een externe partij gekeken of wij ons hier daadwerkelijk aan houden en staan wij ook onder AFM-toezicht.”

Na dit gesprek is het duidelijk dat de start-up fase van zowel moederbedrijf Tulp Group als De Nederlandse, inderdaad lang en breed voorbij is. Wat kan men in de nabije toekomst nog meer van De Nederlandse verwachten? Wessels neemt alvast een voorproefje op een volgende productaankondiging: “Bij mixed-use gebouwen kijken we bij aanvragen nu nog alleen naar de opbrengsten van de woningen. Wij willen het voor de belegger in de toekomst mogelijk maken om ook de commerciële opbrengsten mee te tellen bij de aanvraag. Deze inkomsten mogen maximaal 50% bedragen.” Daarover ongetwijfeld de volgende keer meer.

Hoofdfoto: Paul Wessels, CCO bij Tulp Group

Reacties