De aankomende stikstofuitspraak van de RvS; wat kunt u nu doen?

Klaas Romijn, adviseur Stikstof en Milieu bij Equipe Adviseurs, gaat in deze bijdrage verder in op een rechtszaak die momenteel loopt met betrekking tot de stikstofuitstoot en -berekeningen bij bouwprojecten. Want de gevolgen van de uitspraak kunnen grote gevolgen hebben. 

De huidige situatie
Met betrekking tot de stikstofberekening voor een bouwproject is in juli 2021 de bouwvrijstelling ingevoerd. Dit houdt in dat de stiktofdepositie voor een bouwproject niet meer doorgerekend hoeft te worden, omdat de aanleg- of bouwfase tijdelijk van aard is. Nu speelt dus uitsluitend de stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase een rol.

Tegen deze vrijstelling loopt nu een rechtszaak. Uit de laatste nieuwsberichten blijkt dat de Raad van State niet deze zomer, maar in oktober met een uitspraak komt. Als de vrijstelling vervalt, moet ieder bouwproject zonder onherroepelijke bouwvergunning de stikstofdepositie opnieuw berekenen. In deze berekening moet de bouwfase toch weer worden meegenomen. 

Het probleem en wat eraan te doen is
Als de vrijstelling vervalt, kan dit voor veel bouwprojecten grote gevolgen hebben. De bouwfase moet zoals gezegd meegenomen worden in de stikstofberekening. Ook zorgt de aangepaste rekenmethodiek ervoor dat de stikstofuitstoot twee tot drie keer zo hoog is ten opzichte van de vorige versie. Dit betekent dat zelfs 50 woningen bouwen binnen 5 kilometer van een Natura 2000-gebied een grote uitdaging kan worden.

Eventueel kunt u hierop anticiperen door al eerder uw bouwvergunning aan te vragen, om te zorgen dat u inzicht heeft in de risico’s van uw bouwproject.

 Reacties


Laatste nieuws