Kwart bedrijfs- en overheidsgebouwen heeft extreem hoog gasverbruik

Terwijl het nieuws wordt overheerst door een dreigende energiecrisis, heeft een kwart van de utiliteitsgebouwen in Nederland nog een extreem hoog gasverbruik. Dat ligt bij deze panden 2 tot 4 keer zo hoog als bij verduurzaamde gebouwen. Vooral de kleinere, oudere panden (winkels, kantoren, bedrijfshallen, scholen) scoren slecht. Dit blijkt uit analyses van Taskforce Label A. 

De mate waarin een gebouw energie verbruikt, blijkt uit het energielabel. In het overzicht hieronder is te zien dat voor het verwarmen van een gebouw met een G-label, gemiddeld meer dan 4 keer zo veel gas nodig is als voor een gebouw met een A-label. Vooral de gebruikers van kleinere, oudere gebouwen (vaak het MKB) verbruiken veel aardgas.

Gemiddeld verbruik gas (m³) utiliteitsgebouwen per m² gebruiksoppervlak.

Meer dan 100.000 gebouwen niet groen
Slechts 22% van de bedrijfs- en overheidsgebouwen heeft een energielabel. Om toch iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van alle panden heeft Taskforce Label A een benchmark* uitgevoerd die de blinde vlekken in beeld brengt. Hieruit blijkt dat een kwart van de gebouwen in Nederland een slecht energielabel heeft (lager dan C). Dat zijn 115.000 gebouwen. Al deze gebruikers krijgen komende winter te maken met torenhoge gasrekeningen.

Verdeling aantallen verwachte energielabels.
Peildatum 1 juli 2022. 

Driekwart van de gebouwen is groen. Een gebouw met een C-label gebruikt overigens nog steeds meer dan 2 keer zo veel gas als een gebouw met een A label. Jammer ook dat niet al die groene panden gewoon een energielabel hebben. Als we de data nader analyseren blijken vooral de grotere panden die na 1990 zijn gebouwd, groen te zijn. De problemen zitten bij de oudere, kleinere panden.

Verdeling aantallen verwachte energielabels naar bouwjaarklasse.

Enorme besparingen mogelijk
Het verwarmen van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in heel Nederland kost ca. 1,5 miljard m³ gas per jaar (naast o.a. stadverwarming). Uit de benchmark blijkt, dat door alle gebouwen op een A-label te brengen hierop een besparing van 50% te realiseren is. In gebouwen met een A-label wordt landelijk nog ongeveer 300 miljoen m³ gas verbruikt. Ook nog substantieel.  

60.000 kantoren hebben nog geen label
Vanaf 1 januari a.s. is het voor de meeste kantoren verplicht om minimaal een C-label te hebben. Kantoren die niet aan deze verplichting voldoen mogen niet meer gebruikt worden! Kleine kantoren en monumenten vallen buiten deze verplichting. Pandeigenaren moeten hier mee aan de slag en gemeenten moeten handhaven. Dit laten zij vaak over aan de omgevingsdienst. Wat opvalt is, dat nog maar 35% van de kantoren een energielabel heeft, terwijl deze verplichting 10 jaar geleden is aangekondigd.

Verdeling kantoren in Nederland, met en zonder energielabel

Volgens de benchmark van Taskforce Label A voldoet  20% van de kantoren niet aan de verplichting van minimaal een C-label. Dat is één op de vijf kantoren. Wel moeten bijna 60.000 panden nog een energielabel hebben. Hier kun je zien wat het (verwachte) label van een pand is: https://taskforce-label-a.nl/check-uw-pand/

Problemen bij oudere kantoren
In de groep oudere kantoren heeft bijna de helft van de panden nog geen C-label of beter. Zie het taartdiagram hiernaast.

Verdeling energielabels kleine kantoren uit 1950

 Reacties


Laatste nieuws