Rechter wijst tussenvonnis in zaak Rochdale tegen Möllenkamp

De rechtbank in Zwolle-Lelystad heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de rechtszaak van de Amsterdamse corporatie Rochdale tegen ex-directeur Hubert Möllenkamp.

Zo heeft rechter één van de twee vorderingen van Rochdale doorverwezen naar de civiele rechter en zal voor de andere vordering een nieuwe zittingsdatum bepalen. De kantonrechter laat de vermeerdering van de vordering door Woningstichting Rochdale toe zoals de eis van terugvordering van €6 mln van Möllenkamp, maar verwijst de vermeerderde vordering voor verdere behandeling naar de civiele rechter. De reden hiervoor is dat de vermeerderde vordering betrekking heeft op een onderwerp (bestuurdersaansprakelijkheid) dat op zichzelf niet behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter.

Verder vindt de rechter dat tussen de oorspronkelijke vordering en de vermeerderde vordering niet zodanig nauw is dat de beide vorderingen gezamenlijk zouden moeten worden behandeld; de vermeerderde vordering heeft betrekking op een ander feitencomplex dan de oorspronkelijk ingestelde vordering, zo stelt de rechtbank.

De kantonrechter zal wel de oorspronkelijk door Woningstichting Rochdale ingestelde vordering en de tegenvordering van de oud bestuursvoorzitter blijven behandelen. Voordat over die vorderingen een beslissing genomen kan worden, heeft de kantonrechter echter behoefte aan nadere inlichtingen van partijen. Daarvoor zal een zitting worden gehouden op een nog vast te stellen datum.

Lees ook:

-Uitspraak verwacht in zaak Rochdale tegen Möllenkamp

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022