Wat houdt de 80/20 regel in?

Het is een veelgebruikte term, de 80/20 regel. Deze wetmatigheid wordt op werkgebied als volgt omschreven: “80% van het resultaat wordt bereikt met 20% van de input.” Om resultaatgerichter te werk te gaan, is het van belang dat je die 20% van je inspanningen voor 80% van het resultaat de hoogste prioriteit leert toekennen. In dit artikel geven we je handvatten om de 80/20 regel op de werkvloer toe te kunnen passen.

Richt je op de kern van jouw functie
Als je het merendeel van je tijd besteed aan taken, afspraken en verantwoordelijkheden die niet aansluiten op de kern van jouw functie, stel je de verkeerde prioriteiten. Zo simpel is het. Om resultaatgericht te werk te kunnen gaan, moet jij weten welke taken, afspraken en verantwoordelijkheden binnen jouw functie de prioriteit hebben. Oftewel: ontdek wat de 20%-klussen zijn, zodat je je daarop kunt focussen.

Bedenk: Welke projecten, klussen en werkzaamheden leveren de hoogste waarde en de meeste impact op?

Beperk de tijd die je aan taken besteed
Een groot deel van onze tijd besteden we vrijwillig aan onnodige taken, afspraken en verantwoordelijkheden. Om resultaatgericht te werk te kunnen gaan is het belangrijk om streng voor jezelf te zijn en te bedenken hoeveel tijd je daadwerkelijk nodig hebt om deze projecten, klussen en werkzaamheden uit te voeren. Het is een kwestie van timemanagement: dikwijls behaal je in minder tijd alsnog hetzelfde resultaat, terwijl je tegelijkertijd tijd wint voor de 20%-taken.

Bedenk: In hoeverre kan ik in minder tijd met dit project, deze klus of deze werkzaamheden de hoogste waarde behalen en de meeste impact leveren?

Delegeer de taken die iemand anders efficiënter uit kan voeren
Het gaat ten koste van zowel jouw persoonlijke resultaat als het bedrijfsresultaat als je je tijd besteed aan taken, afspraken en verantwoordelijkheden die iemand anders efficiënter uit kan voeren. Om resultaatgericht te werk te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten welke projecten, klussen en werkzaamheden jij beter uit kunt besteden.

Bedenk: Kan ik met dit project, deze klus of deze werkzaamheden de hoogste waarde behalen en de meeste impact leveren?

Reacties