Openbare verkoop grondpercelen in Klimmen - gemeente Voerendaal

Gemeente Voerendaal gaat de Open Club Klimmen realiseren. Dit project omvat de ontwikkeling en realisatie van een multifunctionele voorziening voor onderwijs, sport, cultuur en zorg, een upgrade van de sportvelden, de herinrichting van het park, de aanleg van een waterbuffer en een woonprogramma. Voor het ontwerp en de realisatie van het multifunctionele gebouw, de sportvelden, de omliggende infrastructuur en de herinrichting van het park is de gemeente Voerendaal opdrachtgever.

In Klimmen, dat valt onder de gemeente Voerendaal, zijn twee locaties gereserveerd voor een woonprogramma van in totaal 24 levensloopbestendige appartementen. De gemeente is voornemens deze grondpercelen te verkopen aan een marktpartij. De grondpercelen worden verkocht middels een openbare verkoopprocedure. Het doel is het contracteren van een marktpartij die op de grondpercelen voor eigen rekening en risico het woningbouwprogramma ontwikkelt en realiseert.

Partijen kunnen hun interesse voor deelname aan deze verkoopprocedure kenbaar maken via info@rogroep.nl. De verkoopprocedure zal op 13 juli 2022 starten.

Reacties